Gå til hovedinnhold

Forslag til suksesskriterier for vellykket implementering av No-Code AI i industribedrifter

Hopp til hovedinnhold

Forslag til suksesskriterier for vellykket implementering av No-Code AI i industribedrifter

For at industrisektoren skal fortsette å vokse og beholde evnen til å følge utviklingstrender, er det behov for å se på dagens situasjon i industribedriftene, hvorfor så mange digitaliseringsprosjekter feiler og hva de kan gjøre for å snu denne trenden. No-Code AI er ny teknologi som på ulike måter kan hjelpe bedriftene til innovasjon og nyskaping. Dette prosjektet handler derfor om å finne suksesskriterier for implementering og bruk av No-Code AI i industribedrifter. 

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Intelecy, Ai:hub og Vianode. Det ble styrt agilt, og etter Scrum rammeverk. Data ble samlet ut fra relevant litteratur, deltakende observasjon hos Vianode, og ved gjennomføring av intervjuer.  Metoden koding ble brukt i analysen av innsamlet data. Deretter ble det jobbet med utvikling av suksesskriteriene. Disse ble testet på et verksted avholdt under Digitaldagen hos Eyde klynge, og i et møte med oppdragsgivere.

Resultatet av dette prosjektet er en implementeringssti som har fem stadier med forslag til ulike kriterier i de forskjellige stadiene. Mange av kriteriene foreslås, men de kriteriene som anses å være av betydning gjennom alle stadiene i et implementeringsprosjekt er kunstig intelligens strategi, kompetanse, agil prosjektstyring, tillitsbasert ledelse, endringskultur og risikovurdering.

Fullført oppgave

Publisert:2023-05-22
Grad: Bachelor
Studium: IT og informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2023 - Vår
Samarbeid: Intelecy, AI:hub og Vianode

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Daniel S. Revne
  • Joar Belsnes
  • Sebastian Kolstad
  • Svetlana Rudez
  • Tobias Vetrhus