Gå til hovedinnhold

Innovativ Legevakt

Denne rapporten er skrevet i forbindelse med bacheloroppgave i emnet IS-304-1 våren 2022. Rapporten er skrevet av en gruppe bestående av seks studenter fra Universitetet i Agder. Prosjektet Innovativ Legevakt går ut på å effektivisere Kristiansands legevakttjeneste ved å lage et informasjonssystem som tillater pasienter å interagere med legevakten gjennom en webapplikasjon. 

Behovet for applikasjonen har vært todelt, vi ønsker at dette systemet skal bidra til å modernisere legevakttjenesten slik at pasienter kan benytte seg av legevakten gjennom moderne nettbaserte kanaler. I tillegg skal systemet bidra til å effektivisere prosessene som helsepersonell står overfor hos legevakten. Resultatet av prosjektet ble en fungerende webapplikasjon hvor en pasient kan sende inn en henvendelse til legevakten og helsepersonell kan bearbeide henvendelsen. I applikasjonen finnes det funksjonaliteter som sanntids chat med mulighet for opplasting av bilder og mulighet for videokonsultasjon mellom pasienten og helsepersonell. Grunnet konteksten av systemet har det også vært stort søkelys på sikkerhet i systemet. 

For å sikre agilitet og god kvalitet i prosessen har Scrum rammeverket blitt benyttet. Smidige arbeidsmetodikker er veldig kjent og utbredt i arbeidslivet. Rammeverket er derfor gunstig å bruke i vårt prosjekt fordi det sikrer god kontinuitet i prosjekter som er tilknyttet usikkerhet, endringer og utfordringer. God kommunikasjon og hyppig kontakt med produkteier og interessenter har også vært et prinsipp vi har fulgt gjennom hele prosjektet. 

For å ha et brukersentrert produkt som tilfredsstiller brukernes krav og behov, har brukertesting og samevaluering vært metoder som er benyttet i prosjektet. 

Fullført oppgave

Publisert:2022-05-18
Grad: Bachelor
Studium: It og informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2022 - Vår
Samarbeid: Kristiansand kommune

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Issa Al-Issa
  • David Anis Habibi
  • Ammar Khaled Haddad
  • Nazir El-Halabi
  • Alexander Olsen
  • Eivind Win