Gå til hovedinnhold

Kunnskapsdatabase for agder

Hopp til hovedinnhold

Kunnskapsdatabase for agder

Denne rapporten er skrevet i forbindelse med gruppens bachelorprosjektet  i IT og
Informasjonssystemer i samarbeid med Tingtun AS. Den vil gå i detalj rundt bachelorgruppe 16
sin arbeidsprosess gjennom prosjektets gang, der den vil dokumentere og reflektere over
avgjørelsene tatt. Prosjektet baserte seg på å lage en nettside og en indeksering prosess for
bruk av samvirke under nødsituasjoner.

Gruppen har tatt i bruk agile metodikk gjennom prosjektet. I form av daglig scrum, hvor
arbeidsprosessen ble delt opp i 4 sprinter. Prosjektet begynte med å planlegge og prioritere
krav om funksjonalitet, samt utviklingen av en prototype av nettsidens design. Utviklingen av
nettsiden ble gjennomført med bruk av en CMS og indekseringsoppgaven tok i bruk et
tredjeparts verktøy. Tiltak ble tatt for kvalitetssikring. Inkludert jevnlige brukertester og
møter med oppdragsgiver ble tatt i bruk, for å sikre at det endelige produktet var intuitivt og
brukervennlig for flest mulig.

Prosjektets resultat er en nettside som kan brukes som en kunnskapsdatabase for
organisasjoner under nødsituasjoner der relaterte organisasjoner kan registrere en bruker.
Meningen med en organisasjons bruker er at de kan innføre relevant informasjon om seg selv
og deres ansvarsområder under forskjellige krisescenarioer.

Fullført oppgave

Publisert:2023-05-19
Grad: Bachelor
Leverings­tidspunkt: 2023 - Vår
Samarbeid: Tingtun

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Daniel Hodne Gundersen
  • Martin Emil Olsen
  • Nora Fure
  • Henrik Nordengen Rødsdalen