Gå til hovedinnhold

Microsoft Teams-applikasjon for integrasjon mot fakturasystemet Semine

Hopp til hovedinnhold

Microsoft Teams-applikasjon for integrasjon mot fakturasystemet Semine

Denne oppgaven er utført av gruppen Transform IT som bachelorprosjekt i emnet IS­-304 våren 2021. Oppgaven har gått ut på å utvikle en applikasjon i Microsoft Teams som integrerer fakturasystemet Semine. Produktet er ment for å benyttes internt hos vår oppdragsgiver Knowit Sør, og applikasjonen har som formål å effektivisere håndtering av fakturaer ved å integrere Semine i en Microsoft Teams app, slik at man ikke skal behøve å benytte en ekstern applikasjon for å behandle fakturaer.

For å utvikle løsningen har vi benyttet språkene C# for backend, ReactJS for frontend, og Scrum som arbeidsmetodikk. Videre har vi benyttet Microsoft Azure­miljøet for store deler av oppgaven, og en av de unike aspektene ved prosjektet har vært å få dette fungerende i Azure­plattformen. Dette er hurtig fremvoksende teknologi og har vært et ønsket fra både produkteier og gruppen å ta i bruk.

Løsningen vår er sentrert rundt to applikasjoner som kommuniserer: frontend og backend. Frontend består av brukergrensesnitt og interaksjon med sluttbruker, mens backend behandler all logikk og kommunikasjon mot databasen. På grunn av begrenset tilgang til Semine sitt eget API har vi simulert integrasjonen med Semine ved å utvikle vår egen backend­løsning.

Fullført oppgave

Publisert:2021-05-13
Grad: Bachelor
Studium: IT og Informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2021 - Vår
Samarbeid: Knowit Sør AS

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Jørgen Lindbøl
  • Ola Johansen Gudevold
  • Stian Eikvang Mørk Barbakken
  • Magnus Berg Neergaard
  • Kirsti Næsager Nesse
  • Markus Sveggen