Gå til hovedinnhold

Modernisering av Elements Lekdommer webapplikasjon

Hopp til hovedinnhold

Modernisering av Elements Lekdommer webapplikasjon

Som en del av emnet IS-304 Bacheloroppgave i informasjonssystemer, har vi i Sesma IT utført bachelorprosjekt i samarbeid med Sikri AS. Sikri er et nydannet programvareselskap som er norgesledende innen systemer for saksbehandling, dokumentforvaltning og arkivering. De har et fremtidsrettet blikk med fokus på bærekraft og innovasjon.

Grunnen til at valget falt på Sikri var den spennende og utfordrende oppgaven, som ville kreve et vidt spenn av ferdigheter. Gruppemedlemmene har tidligere opparbeidet ulik kompetanse, noe som gjorde at en full-stack oppgave passet oss perfekt. Sikri tar i bruk teknologier som er dagsaktuelle og som gruppen ønsket å bedre sin kompetanse innenfor.

Elements Lekdommer, systemet som i dag håndterer meddommerprosessen, er et utdatert system som skal moderniseres ved bruk av nye teknologier og et forbedret brukergrensesnitt. Gruppens oppgave var dermed å iverksette denne moderniseringen, samt komme med ideer for videre utvikling.

Rapporten tar for seg hvordan gruppen har gjennomført prosjektet, samt hvordan ulike verktøy og rammeverk har blitt anvendt, og hvordan de har bistått i prosessen. Gruppen har jobbet agilt ved hjelp av Scrum-rammeverket, dette ble gjort for å få kontinuerlig tilbakemelding fra produkteier, noe som var med på å sikre kvalitet i prosjektet.

Resultatet av prosjektet er et system der hovedfunksjonalitet har blitt implementert, samt et produkt som er ferdig analysert og designet. Vi la mye vekt på å komme med ideer til et fullverdig system, noe som har resultert i et sett med brukerhistorier som dekker det fullstendige produktet. Sluttproduktet har blitt analysert og utformet med tett oppfølging av produkteier og tekniske veiledere, ettersom produktet skal overleveres til Sikri for videre utvikling.

Fullført oppgave

Publisert:2022-05-19
Grad: Bachelor
Studium: IT og informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2022 - Vår
Samarbeid: Sikri AS

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Sondre Tråholt Monge
  • Maren Ryder Lislevand
  • Martin Elias Gauslaa
  • Andreas Hovland Martinsen
  • Simen Sundbø