Gå til hovedinnhold

Nettside for bærekraftige innbyggerbidrag

Hopp til hovedinnhold

Nettside for bærekraftige innbyggerbidrag

Denne rapporten er skrevet i forbindelse med bachelorprosjektet i emnet IS-304 ved Universitetet i Agder. I dette prosjektet har vi samarbeidet med Kristiansand kommune, hvor oppgaven har vært å utvikle et system som lar innbyggere sende inn egne bidrag relatert til klima og miljø, samt se andres bidrag i form av et interaktivt kart. Formålet med rapporten er å beskrive hvordan vi har gått frem for å løse denne oppgaven. Her går vi nærmere inn på hvilke avgjørelser som er tatt, hvordan arbeidsprosessen har foregått og til slutt hvordan det ferdige produktet ser ut.

Gjennom prosjektet har vi jobbet agilt ved bruk av Scrum, hvor vi har delt inn arbeidet i seks sprinter. Før vi begynte med programmeringen startet vi med å gjøre et forarbeid, som inkluderte planlegging og prioritering av oppgaver, i tillegg til utvikling av en prototype. Vi har også gjennomført kvalitetssikringstiltak. Herunder blant annet brukertesting og en risiko- og sårbarhetsanalyse av systemet. Videre har vi hatt fokus på å utvikle et system som er universelt utformet, for å sikre at nettsiden har høy brukervennlighet blant flest mulig.

Resultatet av prosjektet er en nettside som består av en hovedside hvor innbyggere kan se en oversikt over innsendte bidrag i form av markører på et kart over kommunen, samt en skjemaløsning hvor de kan sende inn sine egne bidrag. Videre har vi utviklet en side hvor kommunen kan administrere bidragene som ligger i databasen, i form av godkjenning, avvisning, arkivering og sletting av disse.

Fullført oppgave

Publisert:2022-05-19
Grad: Bachelor
Studium: IT og informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2022 - Vår
Samarbeid: Kristiansand kommune

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Margrethe Amundsen
  • Simer Singh Bahra
  • Julie Larsen
  • Annika Ariansen Løvslett
  • Fredrik Sikim Melbye
  • Peder August Wester Sørensen