Gå til hovedinnhold

NimBook - Plattform for reservasjon av møterom

Hopp til hovedinnhold

NimBook - Plattform for reservasjon av møterom

Dette prosjektet er utarbeidet av gruppen Nimbus i forbindelse med bacheloroppgaven vår i IT og Informasjonssystemer hos Universitetet i Agder våren 2019. Produktet, og hele formålet med dette prosjektet har vært å skape et informasjonssystem for reservasjon, verifikasjon og kansellering av møterom. Systemet har fått navnet “NimBook”. NimBook er et rimelig, skalerbart og enkelt reservasjonssystem som kan adapteres til bruk i andre microsoft baserte organisasjoner. Rapporten beskriver arbeidsprosessen for å utvikle et system som skal fungere som et alternativ for de ansatte hos Evry. I rapporten tar vi for oss erfaringer og utfordringer vi har møtt på, og hva vi har gjort for å ferdigstille systemet.  

Gjennom prosjektet har vi samarbeidet tett med Evry fra start til slutt. De har kontinuerlig kommet med tilbakemeldinger og forslag til forbedringer. Ansatte fra Evry har delt personlig kunnskap og erfaringer som har bidratt til at systemet har fått bedre kvalitet.

Hovedverktøy som ble brukt er;

 • React og React native for frontend utvikling av webapplikasjon og app.
 • Node.js for backend utvikling.
 • MongoDB for lagring av data.
 • GraphQL for uthenting og modifisering av data.
 • Azure Devops for testing, git repository og prosjektstyring.

Resultat

I form av læringsutbytte har samtlige i gruppa fått en forståelse av hvordan det er å jobbe med systemutvikling i team ved bruk av Scrum. Vi har også tilegnet oss tekniske kunnskaper innenfor rammeverkene nevnt over.

Vi mener prosjektet har resultert i et brukervennlig, og fungerende system med høy kvalitet.

Vedlegg

Fullført oppgave

Publisert:2019-05-10
Grad: Bachelor
Leverings­tidspunkt: 2019 - Vår
Samarbeid: EVRY

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

 • Nikolai Holmen Dyb
 • Mats Eide Skjærvik
 • Simen Fredrik Brunvand Fredriksen
 • Nils Fredrik Iselvmo Bjerk
 • Marius Granum Norli
 • Vebjørn Nordby
 • Emil Morønning Ruud