Gå til hovedinnhold

OSecurity Studentbedrift presenterer: Hjemmesikkerhetssystem med Android applikasjon

Hopp til hovedinnhold

OSecurity Studentbedrift presenterer: Hjemmesikkerhetssystem med Android applikasjon

Dette er vår rapport for bacheloroppgaven vår i Informasjonssystemer.
Gruppen hadde sin opprinnelse i 2016 i forbindelse med et annet emne. Vi består av følgende personer: Sondre, Robin, Ricky, Christian Fredrik og Erik Oskar.
Noe av det som gjør vår bacheloroppgave unik er at vi har vært vår egen oppdragsgiver, og dermed har gjennomført oppgaven for bedriften vi selv etablerte. Vår gruppe og bedrift har produsert et modulært sikkerhetssystem basert på Raspberry Pi som hovedsakelig skal brukes til å overvåke ens eget hjem og eiendom ved hjelp av sensorer og kamera gjennom en Android-applikasjon, men systemet har også et stort videreutviklingspotensiale.

I tillegg til selve utviklingen av programvare på sikkerhetssystemet og Android plattform, har vi også vært aktive i forhold til gründervirksomhet, business-aspektet og produktutvikling. Backloggen vår har vært bestående av brukerhistorier som er prioritert ved bruk av MoSCoW teknikken, tatt ut i sprint backlogg med mindre deloppgaver og så estimert i timer og kompleksitet ved bruk av Planning Poker.

Vi har produsert prototyper for planlagt grensesnitt og kravspesifikasjon som forteller hvilke teknologier vi skal bruke og hvilke krav som stilles til produktet. Deretter ble det laget en forenklet arkitektur over systemet, og videre går vi inn på teknologi og stack før det går mer i dybden omkring skytjenester, IoT og sikkerhet rundt disse teknologiene.

Implementasjonen og den tekniske gjennomførelsen utført ved hjelp av flere skytjenester i form av tjenester fra både Amazon Web Services og Google Firebase. Mobilapplikasjonen ble utviklet i Java i Android Studio, mens Raspberry Pi- implementasjon ble gjort i Python.
Prosjektstyring og arbeidsplanlegging ble gjort etter Scrum-rammeverket for de forskjellige sprintene, hvor planleggings-, ”review”- og ”retrospekt” møter ble gjennomført ved de respektive begynnelsene og avslutningene av sprintene. Dette ble kontinuerlig fulgt opp av Scrum Master som tilså at timelogging ble gjennomført og at prosjektet var i rute i henhold til prosjektplanen vi fulgte.
Ved endt bacheloroppgave er resultatet en fungerende prototype som tilfredsstiller arbeidsgivers krav iht. et minsteverdiprodukt (MVP). 

 

Her er bilder av henholdsvis Android-applikasjonen, sikkerhetssystemet (Raspberry Pi med kamera og sensor tilkoblet), samt av arkitekturen vår:

Fullført oppgave

Publisert:2017-05-22
Grad: Bachelor
Studium: IT og Informasjonssystemer (Bachelor)
Leverings­tidspunkt: 2017 - Vår
Samarbeid: OSecurity SB

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Sondre Flovik
  • Robin Amir Rondestvedt Moudnib
  • Ricky Løtoft Omland
  • Christian Fredrik Thorne
  • Erik Oskar Zetterquist