Gå til hovedinnhold

Power Market Viewer

Å Energi har i en lengre tid sett et økende behov for å forbedre deres bruk av strømnettet. Dette grunnet et økende forbruk og høyere effekttopper. Derfor har Å Energi, i samarbeid med andre interessenter innen strømmarkedet, utforsket bruken av teknologien fleksibel strøm. Denne teknologien går ut på å la strømselskap og andre tilsvarende selskaper, styre forbruker sitt forbruk (om de har godkjent dette) ved å anvende apparater som smarte elbil-ladere og smart oppvarming. Å Energi har ønsket å kunne markedsføre og gjøre  fleksibilitetsmarkedet mer velkjent. Dette førte til bachelorprosjektet gjennomført våren 2023, som har gått ut på å utvikle et markedsføring- og visualiseringsverktøy kalt Power Market Viewer. Power Market Viewer bruker data samlet inn angående det fleksible strømforbruket og visualiserer dette via flere interaktive løsninger. 

Prosjektet utarbeidet har holdt seg innen et domene og bygget på teknologier ukjente for bachelorgruppen, noe som har ført til at mye tid måtte brukes til å bygge kunnskap. I tillegg til å bygge kunnskap, måtte gruppen belage seg på at leveranse av nødvendig data tok lengre tid enn forventet. Selv om dette var et problem i starten, ble dette ikke en ekstrem risiko for produktets utvikling og leveranse, grunnet god og hyppig kommunikasjon med både produkt- og dataeier. Generelt igjennom prosjektet har det vært en god kommunikasjon med interessenter i prosjektet, både igjennom møter, men også takket være lokaler disponert flere ganger i uken. Gruppen har i tillegg til lokaler, fått tildelt en prosjektrådgiver som har sittet med gruppen, for å bistå med kunnskap og generell forståelse av prosjektet. Vi og Å Energi er fornøyde med resultatet av prosjektet. Produktet utviklet står i stil av ønskene både fra oss og fra produkteiere.

Fullført oppgave

Publisert:2023-05-22
Grad: Bachelor
Studium: IT og Informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2023 - Vår
Samarbeid: Å Energi

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Aleksander Wilberg
  • Anders Furuset Jensen
  • Jonathan Selstad Hofstein
  • Kristian Fredrik Skibrek
  • Kristian Venaas