Gå til hovedinnhold

Praksis hos UiA 2023

I år deltar UiA på et forskningsprosjekt i samarbeid med NAV om digitalisering i offentlig sektor. Prosjektet fokuserer på å skape mer digitalisering i offentlige organisasjoner og identifisere hvilke faktorer som trengs for å oppnå suksess. Dermed fikk jeg muligheten til å delta på forskningsprosjektet og være en del av laget. Mine arbeidsoppgaver varierte fra uke til uke etter behov, men hovedsakelig inkluderte datainnsamling og analyse, bidrag med nye ideer i forbindelse med prosjektet, finne og strukturere relevante rapporter og podkaster, hjelpe til med tilrettelegging av arrangementer og aktiviteter, samt være med på hospitering hos samarbeidspartnere. Dessuten deltok jeg på konferanser der temaet digitalisering ble tatt opp. Dette gav meg en unik sjanse til å være med på noe spennende og lærerikt. 

Samlet sett har praksis vært en spennende opplevelse som består av muligheter og utfordringer som jeg kommer til å ta med meg videre etter endt studie. Jeg er svært fornøyd med mitt praksisopphold hos UiA og håper mitt arbeid har vært til nytte for prosjektet og teamet. 

Fullført oppgave

Publisert:2023-11-14
Grad: Bachelor
Studium: IT og informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2023 - Høst
Samarbeid: Universitetet i Agder

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Abdallah Gholam Akram Bakir