Gå til hovedinnhold

Praksis UX-team Sikri høsten 2023

Hopp til hovedinnhold

Praksis UX-team Sikri høsten 2023

Innhold praksis

Gjennom høsten har vi tre studentene fått være med UX-teamet til Sikri, i hovedsak ved å følge UX-lead i Sikri Caroline Nesland. Hun er del av det tverrfaglige teamet som holder i èn av de fire modulene i Sikri sitt flaggskip Elements - et sakbehandlings- og arkivsystemet for offentlig sektor.
Planen for praksisen var å følge utviklingen av nytt design på layout/brukergrensesnitt av Elements som helhet. Målet var å ha dette brukergrensesnittet klart for friendly user-test, fasen før pilot, hvor 1-2 av kundene til Sikri tester løsningen.

Underveis har praksisen bestått av innføring i Elements for å ha en viss forståelse av kontekst og domene.
Ellers har arbeidet bestått av diskusjoner rundt løsninger og testing/leting etter feil og mangler som vi studenter med friske øyne har kunnet oppdage.

Det har vært jobbet en del med bruk og utforsking i programmet Figma for å se på allerede designede forslag og maler som er bestemt, samt komme med egne forslag til deler av designet.

Underveis har vi også fått være deltakere i mye møter sammen med Caroline, hvor vi studenter for det meste har vært observatører. Møter dette har vært er blant annet gjennomgang av sprinter teamet har gjennomført i 14. dagers bolker, demoer på nye oppdateringer i det eksisterende Elements fra alle modulteam, møter for avklaringer med utviklere eller produkteiere av de forskjellige modulene og møter med kunder for å høste erfaringer fra kundene.

Resultat praksis

Praksisen har gitt innsikt i hvordan Sikri arbeider med vedlikehold av eksisterende system, og hvordan det parallelt jobbes med utvikling av nytt design av systemet. Det har vært lærerikt å oppleve hvordan teamene sjonglerer frem og tilbake mellom disse to områdene.

Sammen med dette har det gitt god erfaring å få være med å diskutere og erfare hvordan nytt design jobbes frem. Og hvilke hensyn og vurderinger som tas. Her har vi studenter kommet med konkrete forslag som har blitt tatt med videre i produksjon.

Ved å ha fått være med på mange ulike møter har vi studenter fått se effekten av og utfordringene i samhandlingen mellom UX og utviklere. Det har blitt tydelig hvor viktig UX-erfaringen er på sluttprodukt. Og det fremstår at i en slik fornyelsesprosess av design hadde det ideelt sett vært paret opp med èn UX-designer og èn utvikler.

Refleksjon praksis

Gjennom praksisen har vi studenter nå erfart hvilken effekt dedikert UX-designerfaring og fokus tilfører en fornyelsesprosess. Det har vist seg å gi en tydelig fordel i prosessen.

Vi studenter har stilt flere spørsmål underveis til hvor lite brukertesting som utføres. Under studiet har det vært et tydelig fokus på viktigheten av hyppig brukertesting. Dermed spriker dette noe mellom teori og praksis, hvor selvsagt kostnadsspørsmålet påvirker antall brukertester. Samtidig burde Sikri ha tilgang til nok av kunder uten stor terksel for kontakt og dette mener vi studenter kunne blitt utnyttet bedre.

Underveis i praksisen har det virker som at flere av prosessene i Sikri skjer uten klare langsiktige planer og struktur. Det virker som om en del ting skjer spontant når ting dukker opp, i stedet for å evt. samle ting opp. Derfor stiller vi studenter spørsmål til om man slik kan miste noe av oversikten og om det stjeler tid og fokus. Igjen er dette lett i teorien å påpeke og kanskje mindre lett å utføre i praksis, fordi tempo på produksjon og endringer skjer raskt.

Det har ikke vært en helt tydelig dedikert oppgave vi studenter har hatt ansvar for eller skulle levere i løpet av praksisen. Dette kan Sikri ta med seg videre til evt. nye studentgrupper og tildele en slik oppgave. Ikke nødvendigvis en stor oppgave, men en liten oppgave med en tidsfrist kunne vært interessant å fått erfaring med.

 

Oppsummert har vi studenter fått nyttige erfaringer og ny læring som har vært både spennende og interessant. Sikri har tatt veldig godt vare på oss studenter både i velkomsten og underveis. Dette takker vi for og vil absolutt anbefale praksis hos Sikri igjen.

Fullført oppgave

Publisert:2023-11-09
Grad: Bachelor
Leverings­tidspunkt: 2023 - Høst
Samarbeid: Sikri

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Silje Elise Strøm
  • Emilie Braathen Strandi
  • Lars Gunnar Stokke