Gå til hovedinnhold

Praksisprosjekt_ Brukerstyringsystemet hos AWS

Hopp til hovedinnhold

Praksisprosjekt_ Brukerstyringsystemet hos AWS

Oppgaven hos Moso involverte utvikling av et fungerende styringssystemforslag for utgåtte brukere, med implementering på AWS-systemer som hovedfokus. For å oppnå en grundig forståelse av arbeidssystemet, rettet jeg oppmerksomheten mot to sentrale områder. Først og fremst analyserte jeg den nåværende dataadministrasjonen som jeg skulle håndtere. Deretter dykket jeg inn i AWS-systemene med spesiell vekt på Lambda, Serverless Application Model, og Relational Database Service.

Jeg benyttet ekte eksempeldata fra lokale brukere under utviklingsprosessen. PyCharm fungerte som hovedverktøyet for å bruke Python til å utvikle og implementere nødvendig logikk for tjenesten. For å håndtere database tilgang og manipulasjon, valgte jeg MySql. Disse verktøyene spilte også en essensiell rolle i kommunikasjonen med AWS-servere under migreringsprosessen.

For å effektivisere utviklingsprosessen og minimere unødvendige repetisjoner og tilbaketrekninger, utarbeidet jeg nøye et oppgaveveikart. Dette veikartet ga trinnvis veiledning og muligheter for beslutningsevalueringer. Det første målet var å oppnå et fungerende system på lokale systemer, og dette ble oppnådd. Deretter ble fokuset rettet mot pakking og distribusjon av systemet på AWS-systemer, og også dette ble vellykket gjennomført.

Generelt sett fungerer systemet ved å inspisere databasen for brukere som ikke har logget seg inn i en bestemt periode. For disse brukerne sendes det ut en forhåndsbestemt advarsel, og dersom de forblir inaktive etter en bestemt tidsramme, blir de slettet fra databasen. Videre er systemet fleksibelt for å integrere tilleggsfunksjoner som bruk av AWS-postsystem og tidsbaserte utløsere.

Alt i alt representerer oppgaven et smidig eksempel på sammenhengende utvikling av databasehåndtering på både lokal- og skysiden. Den demonstrerer ikke bare teknisk dyktighet, men også evnen til å håndtere komplekse utfordringer knyttet til implementering på AWS-systemer.

 

https://sites.google.com/view/davidspraksishosmoso/

Fullført oppgave

Publisert:2023-11-16
Grad: Bachelor
Studium: It og informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2023 - Høst
Samarbeid: Moso As

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • David Saga