Gå til hovedinnhold

Redesign av intern nettside - GE Healthcare Lindesnes fabrikker

Hopp til hovedinnhold

Redesign av intern nettside - GE Healthcare Lindesnes fabrikker

Våren 2022 har prosjektgruppen, i samarbeid med Universitetet i Agder og General Electric Healthcare Lindesnes fabrikker, gjennomført et prosjekt. Prosjektet går ut på å redesigne en intern nettside som er i daglig bruk av de ansatte. Gruppen startet arbeidet for å realisere prosjektet i januar og avsluttet prosjektet i slutten av mai.

Gruppen har benyttet en kombinasjon av Agile arbeidsmetodikker gjennom prosessen. Arbeidet har primært fulgt Scrum rammeverket, men det har i senere tid endret seg til å bruke Kanban metoden, da Scrum sine mange ritualer ikke lenger bidro til å bedre arbeidsprosessen. Rammeverkene som er anvendt er ment til å bedre håndteringen av endringer som skjer underveis i utviklingsprosessen. Scrum adresserer dette ved å ta korte sprinter med tydelige mål, og kontinuerlig kommunikasjon, både internt og med produkteier. Kanban gjør det ved å fokusere på de viktigste elementene og begrense mengder prosjekter under arbeid.

Gruppen har fått testet seg under prosessen og fått et godt læringsutbytte. Vi har tilegnet oss verdifull erfaring om hvordan det er å jobbe med reelle kunder. Under prosjektet har vi fått utnyttet kunnskapen vi har opparbeidet oss gjennom studiene sålangt, mens vi også har måtte tilegne oss ny kunnskap. Vi har også hatt et sterkt fokus på prøve alternative måter for å utføre de forskjellige oppgavene tilknyttet prosjektet. Dette har vært gjort via ulike verktøy, språk, rammeverk og metoder, kombinert med kontinuerlig refleksjon over hva som kan bedres.

Resultatet av prosjektet er et oppdatert intranett for bedriften som gjør det enklere for de ansvarlige å administrere innhold. Per arbeidsgivers ønsker har det vært særlig fokus på brukervennlighet og familiaritet, samt å minimere kostnader tilknyttet vedlikehold.

Fullført oppgave

Publisert:2022-05-18
Grad: Bachelor
Studium: IT og informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2022 - Vår
Samarbeid: GE Healthcare Lindesnes fabrikker

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Joachim Nilsvik
  • Stian Hodnemyr