Gå til hovedinnhold

Rom- og organisasjonsdatabase ved IT-avdelingen UiA

Hopp til hovedinnhold

Rom- og organisasjonsdatabase ved IT-avdelingen UiA

Våren 2020 har Gruppe404 utviklet et system på vegne av IT-avdelingen ved Universitetet i Agder som bachelor prosjekt. Bakgrunnen for prosjektet er at gruppa har skullet utvikle et system for å lagre og uthente informasjon på tvers av avdelinger.

Systemet har vært todelt, hvor det har vært behov for lagring av rom- og organisasjonsinformasjon, samt skulle være separert som to forskjellige API som anmodet av kunden. Dette skal også fungere som en generalisert lagringsmåte, som alle avdelinger skal kunne dra nytte av istedenfor flere forskjellige løsninger, slik det har vært i forkant av prosjektet. Dette skal også være en mer beleilig måte å mellomlagre ny informasjon, ettersom de tidligere løsningene tar lengre tid å oppdatere av ulike årsaker, eksempelvis at løsningen styres av en samarbeidende ekstern aktør med UiA.

Teknologiene brukt for utviklingen:

 • Azure Cloud
 • Docker
 • Kubernetes
 • MariaDB
 • Nginx
 • Python 3.7

Systemet har hatt en vellykket utvikling, i form av at funksjonalitetene implementert tilfredsstiller behovet. Dette er også bakgrunnen for (per 01.06.2020) at det vil bli brukt i produksjon av IT-avdelingen.

Fullført oppgave

Publisert:2020-06-01
Grad: Bachelor
Studium: IT og Informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2020 - Vår
Samarbeid: Universitetet i Agder

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

 • Beitnes-Moe, Sigbjørn
 • Hammersbøen, Sondre
 • Ryen, Vegar
 • Skar, Josef
 • Thorsen, Erlend