Gå til hovedinnhold

"Security Monitoring of the Google Cloud Platform and Workspace"

Hopp til hovedinnhold

"Security Monitoring of the Google Cloud Platform and Workspace"

Oppgaven ble utført og utformet av gruppen, sammen med produkteier. Målet med rapporten/oppgaven er å forske på og komme med anbefalinger for Netsecurity`s sikkerhetsovervåkning av Google Cloud Platform, både for dem selv og kundene deres. Vi på gruppa og Netsecurity samarbeidet for å undersøke og forbedre deres sikkerhetsovervåkning av Google Cloud Platform (GCP). Vi evaluerte Google Workspaces sikkerhetsfunksjoner og rolle for "Managed Security Service Providers" (MSSP), som Netsecurity i å forbedre cybersikkerhet.

Funnene våre avslører fordelene ved å integrere avanserte automatiseringsverktøy som "Security Orchestration Automation and Response (SOAR) og MSSP-er som øker sikkerhetsinfrastruktur og tilby kostnadseffektive løsninger. 

Vi tok også opp utfordringer møtt av bedrifter som tar i bruk "GCP" og utforsket hvordan cybersikkerhetstiltak kan være optimalisert for databeskyttelse. Gjennom hele prosjektet navigerte vi sikkerhetsregler og utførte funksjonstester til å opprette tilpassende sikkerhetsregler for Google Workspace. Vi møtte på utfordringer under testingen og forklarte hvordan vi overvant dem. Samtidig forklarte vi prosess med GCP-integrasjon i XSOAR, som involverer datakartlegging og playbook-konfigurasjon til å automatisere oppgaver.

Teamet vårt valgte å ta i bruk Scrum-metodikken der vi ble delt inn i ulike roller som "scrum master", "produkteier" og "utviklere". Dette la til rette for effektiv fremdrift og tillot oss å fokusere på sentrale aspekter ved prosjektet ved bruk av "MoSCoW-metoden" for priortering.

Vårt prosjekt styringsstrategien var omfattende og omfattet risikostyring, kommunikasjon og fagfellevurderingsprotokoller for å sikre prosjektgjennomføring av høy kvalitet. Vi benyttet ulike digitale verktøy for å fremme effektiv kommunikasjon, samarbeid og oppgave ledelse.

Kulminasjonen av vår innsats var et grundig forskningsdokument for Netsecurity, med forslag av innovative løsninger for GCP- og Workspace-sikkerhet. Dokumentet ble grundig utforsket Identitetssikkerhet ved å fokusere på ulike autentiseringsmetoder og tilgangskontroll. I tillegg, rollen til "Threat Intelligence", sammenligninger av Googles SOAR- verktøy med eksterne tjenester, og omfattende tiltak for enhetsregistrering og sikkerhet. Nøkkel emner som Google Cloud Session Control, varslingssenterfunksjoner, phising-deteksjon, og integrert trusseletterretning ble diskutert, sammen med avansert mobil og datamaskin sikkerhetstiltak.

Prosjektet vårt ga et dypdykk i GCP`s sikkerhetsfunksjoner og vi anbefalte strategier for å styrke Netsecurity`s sikkerhetsovervåkningssystemer. De forskningsresultater stemmer overens med vårt opprinnelige mål om å forbedre GCP`s sikkerhet som bidrar betydelig til feltet cybersikkerhet.

Fullført oppgave

Publisert:2023-05-22
Grad: Bachelor
Studium: IT og informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2023 - Vår
Samarbeid: Netsecurity

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Dana D. Omar
  • Marius H. Fjermeros
  • David Berg
  • Dlir Sharo
  • Alexandra Eriksen