Gå til hovedinnhold

Sensordata - Visualisering av vannmålere

Hopp til hovedinnhold

Sensordata - Visualisering av vannmålere

Teamet har skrevet denne bacheloroppgaven i samarbeid med Atea og Universitetet i Agder. Oppgaven vi fikk tildelt var et nyoppstartet prosjekt i Atea, der teamets oppgave var å utvikle et brukergrensesnitt for visualisering av vannmålerdata i visualiseringsplattformen Power BI. Kunden i dette prosjektet var Drammen kommune, som var i ferd med å starte utfasingen av manuelle avlesningsmetoder av vannmålere, og erstatte dem med automatiske avlesere.

Gjennom hele prosessen har teamet oppnådd betydelig læring, noe som har gitt oss verdifull erfaring med å jobbe med virkelige kunder. Vi har ikke bare benyttet vår eksisterende kunnskap fra studiene, men også tilegnet oss ny innsikt. På det tekniske området har vi tilegnet oss kunnskap om nye visualiseringsverktøy og systemløsninger, mens vi på det teoretiske området har fått en dypere forståelse av UI- og UX-design. Vi har også utviklet en økt bevissthet om kvalitet og hvordan vi kan sikre dette gjennom hele prosjektets livssyklus.

For å nå våre mål var det viktig å legge ned et solid grunnarbeid før vi begynte utviklingen av produktet. Dette innebar opplæring i programmer, utarbeidelse av skisser og wireframes. Ved å ta i bruk disse skissene og wireframes, samt gjennom grundig tjenestedesign og utviklingsfase, har vi oppnådd et godt sluttresultat. Vår Power BI-rapport er nå oversiktlig, brukervennlig og funksjonell.

 

Link til gjennomgang av produkt: https://www.youtube.com/watch?v=wsV_rixyfvg&ab_channel=EmanuelEieLarsen

Fullført oppgave

Publisert:2023-05-22
Grad: Bachelor
Studium: IT og informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2023 - Vår
Samarbeid: Atea

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Ardiana Dervishi
  • Emanuel Eie Larsen
  • Simen Kydland
  • Tommy Mella Larsen