Gå til hovedinnhold

Smidig utvikling av et digitalt visittkort

Hopp til hovedinnhold

Smidig utvikling av et digitalt visittkort

Dette bachelorprosjektet har vært et samarbeid med Egde Consulting AS. Prosjektets oppgave var å transformere analoge visittkort til funksjonelle digitale visittkort. Det digitale visittkortet er en digital løsning som erstatter det tradisjonelle visittkortet og kan enkelt deles ved hjelp av en QR-kode. Produktet bidrar til nye bærekraftige løsninger som forebygger overforbruk og ivaretar viktige prinsipper innen bærekraft.

I prosjektets omløp ble det benyttet ulike metodikker og metoder innen systemutvikling for å sikre kvalitet og framgang. Ved bruk av Scrum har vi jobbet agilt og satt sluttbrukerne i sentrum. For å skape en sterk basis rundt forståelsen av produktet og kravene til kunden, har vi benyttet oss av intervjuer. Dette har lagt grunnlaget for utvikling av wireframes, mockups og prototyper. Det ble også gjennomført brukertesting for å sikre at brukeren var i sentrum gjennom hele prosjektet.

Teamet har videre jobbet opp imot informasjonen som ble samlet, og skapt diagrammer og modeller slik som en arkitekturmodell og et E-R diagram. Diagrammene bidro til en god overordnet forståelse av produktets oppbygning. I utviklingsfasen benyttet vi oss av teknologier som PHP, MySQL, SMTP, JavaScript, HTML, CSS, samt en rekke API-er. Produksjonsmiljøet som ble brukt var XAMPP for å simulere en Apache web-server, samt MySQL med PHPMyAdmin som database. Det ble tatt i bruk Visual Studio Code gjennom utviklingen og GitHub for versjonskontroll av kildekoden. På denne måten har teamet fått god kontroll på prosjektet gjennom flere iterasjoner av produktet.

Resultatet av prosjektet er en web-applikasjonen som lar brukerne opprette egne visittkort med QR-kode og kontaktopplysninger. I applikasjonen er det mulig å opprette egne bedrifter som brukere kan ha tilknytning til og administrere. En kunde kan dermed bli bedre kjent med bedriften og finne ansatte gjennom applikasjonen. Det digitale visittkortet bidrar til å profilere yrkesaktive og åpner for flere måter å opprette kontakt. I prosjektet har kvalitetssikring og kontinuerlig kontakt med kunden vært essensielle for framgangen, og viste seg å være noe teamet ønsker å ta med videre som god lærdom.

Fullført oppgave

Publisert:2023-05-23
Grad: Bachelor
Studium: IT og Informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2023 - Vår
Samarbeid: Egde Consulting AS

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Eivind Hauge Halsnes
  • Viktor Hokland
  • Ömer Fener
  • Aleksander Kolsrud
  • Håkon Austvik Kristiansen