Gå til hovedinnhold

Smidig utvikling av utlånssystem

Hopp til hovedinnhold

Smidig utvikling av utlånssystem

Prosjektgruppen Go4IT har skrevet denne bacheloroppgaven i samarbeid med Egde og Universitetet i Agder. Prosessen startet i oktober 2020 med RefreshIT, hvor UiA la til rette for at samarbeidsbedrifter og prosjektgrupper kunne møtes for nettverksbygging og mingling. Her fikk studenter mulighet til å snakke med potensielle samarbeidsbedrifter, og det var her Go4IT møtte Egde og diskuterte mulighetene for samarbeid. Prosjektarbeidet startet for alvor i januar 2021. Prosjektet gikk ut på å utvikle et utlånssystem for Egdes økende samling av teknisk utstyr, slik at bedriften kunne få en oversikt over hvor utstyret befant seg til enhver tid.

Vi har benyttet oss av Scrum som arbeidsmetodikk. Valget falt naturlig på dette, da gruppen hadde god erfaring med Scrum fra tidligere. Dette er også en metode som tilrettelegger for en agil arbeidsmåte, som gjør at håndtering av endringer underveis forenkles. Dette gjøres ved korte iterasjoner med tydelige delmål og hyppig kontakt med produkteier. På denne måten var vi alltid klare for endringer i krav og prioriteringer for prosjektet. For å kunne forplikte oss til å gi produkteier et system av høy kvalitet, har vi gjennom hele prosessen jobbet med kvalitetssikringstiltak. Disse inkluderte blant annet å sette opp en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), sette faste standarder og regler for koding og prosjektgjennomføring, samt testing av funksjonalitet og en regelmessig fremvisning av systemet for produkteier.

Gruppen har hatt et stort læringsutbytte under hele prosessen, hvor vi har tilegnet oss verdifull erfaring om hvordan det er å jobbe med reelle kunder. Vi har benyttet oss av kunnskapen vi har tilegnet oss på studiet, men også lært mye nytt. Rent teknisk har vi lært nye programmeringsspråk og systemløsninger, og teoretisk har vi lært mye om kvalitet og kvalitetssikringstiltak. Videre har vi også lært å benytte kunnskapen vi har tilegnet oss på en selvstendig måte ved å hele tiden reflektere over valg som er tatt, og om det eventuelt kunne vært gjort på en bedre måte.

Prosjektet har resultert i en webapplikasjon hvor ansatte i Egde kan booke bedriftens utstyr ved å logge seg inn med sin Office-konto. Systemet forenkler prosessen hvor ansatte skal låne utstyr, og reduserer muligheten for forvirring og rot. Man kan som ansatt se hvor utstyret befinner seg, og om det er ledig eller opptatt i en gitt periode. Det har vært fokus på å fullføre systemkravene med høyest prioritering, men også flere av kravene listet som «Should Have» er implementert, blant annet brukervennlighet. Gruppen er derfor svært stolt over å presentere sluttproduktet, som holder høy standard og lever opp til forventningene produkteier har hatt.

Fullført oppgave

Publisert:2021-05-19
Grad: Bachelor
Studium: IT og informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2021 - Vår
Samarbeid: Egde Consulting AS

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Julie Hedemark
  • Marine Ramsdal
  • Linn Engedalen Fredriksen
  • Kantasit Intaraphasuk
  • Erik Danielsen Nergaard
  • Magnus Erdvik