Gå til hovedinnhold

StellAI | Gamification

StellAI er en nyetablert bedrift som hadde oppstart i 2020. Opprinnelig het bedriften Coastline Breakthrough AS, men har nylig endret navn til StellAI. Fokuset deres er AR og AI teknologi, hvor det blir brukt til innovasjon og bærekraftige løsninger.

Prosjektet vi har hatt i samarbeid med StellAI var å lage en prototype av det som skal bli en framtidig applikasjon. Fokuset vårt har vært design, hvor vi har benyttet digitale verktøy som UXpin og Miro. Men vi har også vært med på opprettelse av en server i MongoDB med en API programmert i JavaScript. 

Gjennom prosjektet har det også vært et ukentlig møte med StellAI, hvor vi oppdaterer dem på demoen av prototypen vår, og deretter får en tilbakemelding. Ettersom det har vært flere hyppige tilbakemeldinger har det blitt blant annet brukt agile metoder som scrum. Scrum har vært utrolig viktig for oss hvor vi har skjørt flere sprinter i Trello, med en backlog og daily scrum. StellAI hadde også tilgang til sprintene våre, hvor de kunne komme med forslag eller tilbakemeldinger.

Vår største utfordring har vært å treffe riktig målgruppe, og det å skape en brukervennlig applikasjon. Produktet kan blir levert med god kvalitet, men det betyr ikke at det vil blir brukt. Dette har vi håndtert ved å gjennomføre flere runder med brukertesting, hvor vi også har vært på UX-lab og testet med flere testobjekter. Vi har også gjennomført intervjuer og en spørreundersøkelse for å få et større innblikk fra brukerens perspektiv.

Prosjektet har vært utrolig lærerikt, hvor vi har fått prøvd oss i et prosjekt der det skjer raske endringer med hyppige tilbakemeldinger. I helhet er StellAI og bachelor-gruppen utrolig stolte over produktet vi har levert, og vi er stolte over å si at vi har fått være med på å gjennomføre det første trinnet for applikasjon.

Fullført oppgave

Publisert:2023-05-23
Grad: Bachelor
Studium: IT og Informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2023 - Vår
Samarbeid: StellAI

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Noah Brovig Høgstøl
  • Henning Sletner
  • Kristoffer Kyle Kile
  • Ritwaan Hashi
  • Adel Heskestad