Gå til hovedinnhold

Strai-Kjøkken Montør App

Hopp til hovedinnhold

Strai-Kjøkken Montør App

Dette prosjektet dekker oppgaven som gruppen vår ble gitt av Strai Kjøkken. Gjennom deres digitaliseringsprosess, ønsket de å forbedre kommunikasjonen mellom selger, administrasjon og montør. Gruppen ble derfor gitt i oppgave å utvikle en applikasjon, som gjør denne kommunikasjonen enklere, samt minsker mengden “papirarbeid” montørene må utføre i sammenheng med montasje. I applikasjonen skal Strais montører i hovedsak kunne logge inn, finne oversikt over prosjekter og ordre, hente ut plantegninger for montasje, laste opp bilder og skrive kommentarer.

For å løse oppgaven, arbeidet gruppen i henhold til Scrum-rammeverket. Planleggingsfasen av prosjektet omhandlet å sette til grunne hvilke teknologier og funksjoner systemet måtte ha, samt opprette en viss plan over hvordan utviklingen skulle gjennomføres. Dette ble gjort ved hjelp av teoretisk research, og intervjuer av sluttbrukere, som inkluderer ansatte hos Strai og montører. Deretter har gruppen utført 5 sprinter á 1 måned, med utvikling av database, backend og frontend. I løpet av hver sprint har det i tillegg blitt gjennomført minst ett møte med sluttbrukere, for å presentere det gruppen har utviklet så langt, samt gi brukerne mulighet for å komme med forslag og kritikk.

Gjennom dette prosjektet har gruppen måttet tilegne seg mye ny kunnskap. Gruppen har måttet sette seg inn nye rammeverk som Jersey for RESTful APIer i Java, og React for frontend utvikling. I tillegg har gruppen også måttet lære seg et helt nytt programmeringsspråk i form av TypeScript. Gruppen har hatt mye frihet i valg av teknologier og design, noe som har gjort at gruppen har tilegnet seg god erfaring i alle deler av et systemutviklingsprosjekt, både innen analyse, design og programmering. Denne friheten har også resultert i at gruppen har måttet jobbe på en agil måte, hvor en ikke alltid kan følge en rigid plan.

Resultatmessig er produktet nesten ferdigstilt. Gruppen har utviklet en database i Mssql, en REST-API i Java, og en Progressive Web App (PWA) i React. De viktigste funksjonene er implementert og testet opp mot testdata. Applikasjonen er dog ikke testet opp mot serveren til Strai. Dette er et resultat av at implementasjonen av Strais nye ERP-system (Odoo) er blitt forsinket. Strai er uansett godt fornøyd med det gruppen har levert, og er klare for å ta over utviklingen av prosjektet. Strai håper å kunne lansere produktet denne høsten.

Fullført oppgave

Publisert:2021-05-13
Grad: Bachelor
Leverings­tidspunkt: 2021 - Vår
Samarbeid: Strai-Kjøkken

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Martin Vottestad Stenberg
  • Marcus Tuan Tran
  • Sindre Sæther
  • Runar Grønås