Gå til hovedinnhold

Tekstbasert chatbot med maskinlæring som effektiviserer kommuner

Hopp til hovedinnhold

Tekstbasert chatbot med maskinlæring som effektiviserer kommuner

Formålet med dette prosjektet har vært å utforske og utvikle et system som forbedrer kundekontakt til servicetorg innen norske kommuner. Vi har fokusert på maskinlæring som vårt hovedverktøy for denne forbedringen, ettersom det er en fremtidsrettet og populær teknologi som vil se mye bruk fremover. Vi har også brukt prosjektet som en mulighet til å utvide vår egen kunnskap om prosjektgjennomføring innenfor IT og informasjonssystemer.

Vår valgte metode for dette prosjektet har vært en agil tilnærming, spesifikt Scrum. Prosjektleder og produkteier var godt kjent med rammeverket og hvordan dette skulle brukes, i tillegg til at vi følte det passet godt for prosjektet og gruppen. Verktøy som Visual Studio Team Services har gitt gode styringsmuligheter gjennom hele prosjektet. Vi etablerte tidlig interne regler og rutiner for å sikre høy kvalitet av produktet, noe som gjennom hele prosjektgjennomføringen har bidratt til å sikre at kvaliteten på prosessen og produktet var på det nivået vi og oppdragsgiver ønsket. Dette skjedde blant annet gjennom en forhåndsdefinert testplan og nøye bruk av kode kontroll.

Under gjennomføringen av prosjektet har det vært vesentlig å opprettholde en god og kontinuerlig kontakt med produkteier for å sikre at produktet som utvikles reflekterer kundens ønske. Derfor har det blitt holdt jevnlige møter med produkteier hvor prosjektets fremgang og status, samt fremvisning av implementert funksjonalitet, har vært typiske temaer.

I form av læringsutbytte har samtlige i gruppen fått en bredere forståelse for hvordan det er å jobbe i et team med bruk av Scrum, men også tilegnet seg god og relevant teknisk kunnskap innenfor maskinlæring og back/front-end programmeringsspråk og rammeverk. I tillegg har fire personer i gruppen fått fulltidsjobb under gjennomføring av prosjektet, innenfor relevante fagområder.

Fullført oppgave

Publisert:2018-05-21
Grad: Bachelor
Studium: IT og Informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2018 - Vår
Samarbeid: EVRY

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Martin Nenseth
  • Sindre Haugeland
  • Mathias Hartveit
  • Erlend Harneshaug
  • Erlend Wiklem
  • Christian Moen