Gå til hovedinnhold

The Co-Operative - Innovasjon og Forretningsmuligheter I Et Helelektrisk Samfunn

Hopp til hovedinnhold

The Co-Operative - Innovasjon og Forretningsmuligheter I Et Helelektrisk Samfunn

Formålet med prosjektet har vært å identifisere, teste og utvikle konsepter som kan være relevante for fremtiden. Prosjekteierne hadde forberedt flere temaer som de ville at vi skulle velge fra og forholde oss til. I tillegg har arbeidet utvidet forståelsen vår for prosjektgjennomføring og løftet kunnskapsnivået til hver enkelt innenfor hvordan innovative prosjektet opereres og gjennomføres.

Ettersom prosjektet er rettet mot innovasjon har vi tatt i bruk metodikker med flere elementer som har hjulpet oss å utforme et konsept som skaper verdi for kundene. Metodikkene vi tok i bruk heter Design Thinking og Lean Startup. Dette var metodikker vi ikke var kjent med fra før, men ble anbefalt av våre prosjekteiere. Gjennomgående i prosjektet har det vært viktig med veldefinerte brukertester for å forsikre oss om at ideen dekker behovet til målgruppen.

Grunnet den manglende erfaringen var det spesielt viktig med kontinuerlig kommunikasjon med prosjekteierne for å forsikre oss om at den kvaliteten vi og prosjekteierne ønsket ble opprettholdt. Kommunikasjonen har blitt holdt gjennom jevnlige møter der temaer som status, brukertester og intervjuer med svar, samt veien videre har blitt presentert og diskutert.

Vi har benyttet oss av Microsoft Teams og Trello som styringsverktøy for prosjektet. Dette har bidratt til bedre samarbeid og kommunikasjon innad i gruppa ved at alle vet hvor man kan finne dokumentasjon og hvilke oppgaver som skal gjøres. Ved å ha en strukturert arbeidsmetode sørget det for at vi var mer effektive i vårt prosjekt.

Resultatet av prosjektet er et grunnlag for en applikasjon som enkelt lar privatpersoner investere i større solcelleanlegg og eliminerer flere av de negative aspektene med å ha solcellepanel på privatpersoners hus.

Rapporten kan finnes her: 

https://www.co-operative.no/

Fullført oppgave

Publisert:2019-05-16
Grad: Bachelor
Studium: IT og Informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2019 - Vår
Samarbeid: Agder Energi

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Marius Gumø Kaurin
  • Jørgen Lornstad Kongsberg
  • Preben Tjemsland
  • Jørgen Reinbakk Toftner
  • Christoffer Ryder Lislevand
  • Mikael Kimerud
  • Kani Gureye