Gå til hovedinnhold

Tilgjengeliggjøring av nasjonale kartdata til bruk i AI-algoritmer

Hopp til hovedinnhold

Tilgjengeliggjøring av nasjonale kartdata til bruk i AI-algoritmer

Denne rapporten beskriver utviklingsprosessen for en applikasjon for generering av treningsdata til bruk for maskinlæringalgoritmer, og er en fortsettelse på et tidligere bachelorprosjekt fra våren 2023 med tittelen “Automatisering av dataflyt fra nasjonale kartbaser mot AI-algoritmer”. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Tietoevry og Kartverket og går inn under et større forskningsprosjekt med navn KartAI. Målet med prosjektet er å tilgjengeliggjøre genereringen av kartdata som videre kan brukes til å trene maskinlæringsmodeller. Rapporten dekker hva som ble gjort under prosjektperioden som gikk fra januar 2024 til mai 2024.

Fullført oppgave

Publisert:2024-05-16
Grad: Bachelor
Studium: IT og informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2024 - Vår
Samarbeid: Tietoevry, Kartverket og Norkart

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Gustav Svartsund
  • Victor Bakken
  • Cassandra Hartvedt Vårdal
  • Tørres Andreas Båshus
  • Larisa Saitova