Gå til hovedinnhold

Utforming av selvbetjeningsportal for Lillesand og Birkenes kommuner

Hopp til hovedinnhold

Utforming av selvbetjeningsportal for Lillesand og Birkenes kommuner

Denne rapporten introduserer og beskriver arbeidsprosessen for reformasjon av den nåværende selvbetjeningsportalen for Lillesand og Birkenes kommune. Partene som arbeidet er gruppe 15 ved UiA og IT-tjenesten i Lillesand og Birkenes kommune. Målet med arbeidet var å skape produkter og resultater som skal simplifisere og effektivisere den nåværende selvbetjeningsportalen gjennom visuelle forbedringer, tekniske forbedringer og alternative løsninger som bidrar til å oppnå målet. 

Gruppe 15 har tatt i bruk ulike verktøy som de har plukket opp gjennom studiet. Verktøyene blir dekket i kapittelet prosjekt - teknologier og verktøy. Her refererer vi til teknologier, metoder som har bidratt til oppnåelsen av resultatene som er angitt. Gruppe 15 har hatt som mål å utvikle best mulig løsning for oppdragsgiveren med en god analyse av prosjektet og godt dokumentert identifikasjon av problemområdene som er representert i løsningen. Gjennom denne prosessen har gruppen støttet på utfordringer og avgjørelser som har vært kritisk til arbeidet.

Produkt som er levert har vært innenfor rammene beskrevet av IT-tjenesten og er et visuelt forslag i form av en prototype. Gruppe 15 har også gitt sitt eget bidrag for en løsning gjennom bruken av nyere teknologi. Alle resultatene er tilgjengelig for forhåndsvisning i vedlegg 14.

Fullført oppgave

Publisert:2023-05-22
Grad: Bachelor
Studium: IT og informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2023 - Vår
Samarbeid: Lillesand og Birkenes Kommuner

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Magnus Skreden Erga
  • Per Olav Svendsen
  • Wares Amiry
  • Said Yasaev