Gå til hovedinnhold

Videreutvikling av internt ERP-system i Bitpro

Hopp til hovedinnhold

Videreutvikling av internt ERP-system i Bitpro

Bitpro har sitt eget interne støttesystem Flyt, som etter hvert som bedriften har vokst, behøver utvidet funksjonalitet. Vårt prosjekt har vært å arbeide med disse utvidelsene. Dette innebærer nytt avtalesystem, nytt verktøy for salg av Wi-Fi tjenester, ny varelager-modul og automatisk genering av dokumenter. 

Vi har arbeidet med den agile utviklingsmetoden Scrumban, og jobbet med de forskjellige modulene parallelt gjennom prosjektet. Vi har arbeidet med teknologien ASP.NET, Entity Framework og MVC struktur, som var den eksisterende teknologien brukt i systemet Flyt.

I løpet av prosjektet har vi tilegnet oss mye ny kunnskap innenfor utvikling og prosjektstyring, og har produsert mye funksjonalitet for de modulene vi jobbet med. Det har vært et utfordrende prosjekt, men vi tror at vi har levert et godt sluttresultat med nytte for både oss selv og bedriften. 

Fullført oppgave

Publisert:2021-05-14
Grad: Bachelor
Studium: IT og Informasjonsystemer
Leverings­tidspunkt: 2021 - Vår
Samarbeid: Bitpro AS

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Marthe Berg
  • Marius Konrad Eikaas
  • Are Rasmussen Fjermedal
  • Ole Christian Johannessen
  • Jonathan Storm Larsen
  • Morten Syvertsen