Gå til hovedinnhold

Videreutvikling av Kristiansand kommune sin innbyggerapp

Hopp til hovedinnhold

Videreutvikling av Kristiansand kommune sin innbyggerapp

Prosjektet gruppen har blitt gitt i samarbeid med Kristiansand Kommune, er å utvikle en prototype av en app som skal bli videreutviklet av et selskap og erstatte den nåværende applikasjonen. Appen skal inneholde et nytt design, nye funksjonaliteter og integrering av ulike nye verktøy. Applikasjonen skal ha et spesielt fokus på brukervennlighet og tilgjengelighet. Grunnen til at gruppen valgte dette prosjektet var fordi det er en spennende mulighet til å bruke gruppens ferdigheter på et prosjekt som skal benyttes videre, og har muligheten til å påvirke mennesker på en positiv måte.

Gruppen jobbet igjennom hele perioden ifølge scrum-rammeverket. Innledningsvis i prosjektet ble mye tid reservert til planlegging og gjennomføring av metodesettet vi har lært tidligere, og dermed hva vi burde fokusere på når vi skal lage et design. Prosjektet startet derfor med kartlegging av den eksisterende applikasjonen, spørreundersøkelse og intervju av brukere av appen. Brukerne fullførte testen ved hjelp av en link i en artikkel som kommunen la ut i appen og på sine egne sider. Videre ble dataene analysert, så ble det lagt en plan for hvordan appen skulle bli designet.

I designprosessen brukte gruppen prototypeverktøyet UXPin. Dette prototypeverktøyet kan brukes sammen med en mobil enhet eller via en simulasjon for å teste full visuell funksjonalitet. Prototypen ble lagd på grunnlag av sketcher, wireframes, sitemaps og state-charts som kollektivt skapte en nær komplett visjon for hvordan applikasjonen skulle se ut. Til slutt utførte vi gjennomganger av prototypen og gjorde designendringer ifølge tilbakemeldingene vi fikk.

Sluttproduktet er levert i form av oppgaven med tankene bak funksjonene og prototypen som skal bygge videre på den nåværende innbyggerappen.

Gurupex ønsker å rekke ut en takk til alle som har hjulpet til i prosjektet.Dette inkluderer blant annet;

Kontaktperson i Kristiansand kommune

Veileder

Studiekoordinator

Medelever

Alle som har bidratt til testing og informasjonssamling

Fullført oppgave

Publisert:2021-05-13
Grad: Bachelor
Studium: IT og informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2021 - Vår
Samarbeid: Kristiansand kommune

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Miloš Delević
  • André Breivik Halvorsen
  • Ole Kristoffer Foss
  • Espen Corneliussen Hersdal
  • Remi Rudi