Gå til hovedinnhold

Visualisering av sensordata fra vann og avløp

Hopp til hovedinnhold

Visualisering av sensordata fra vann og avløp

Denne rapporten er utarbeidet som en del av bacheloroppgaven i emnet IS-304 våren 2023. Rapporten er skrevet av en gruppe bestående av fem studenter fra Universitetet i Agder på oppdrag fra Norkart. Oppgaven fra Norkart innebærer å benytte seg av sensordata fra vann- og avløpssystemer og presentere disse enten på et kart eller i et dashbord. Løsningen vil fungere som en proof of concept og har potensiale til å bli integrert i Norkart sin KOMTEK drift og vedlikehold-løsning.

Gruppen startet prosjektet med å identifisere de tekniske kravene til systemet, samt relevante brukere og deres behov. Den endelige løsningen ble en nettside som gir en visuell oversikt over sensorene på et kart, og brukere kan enkelt avlese sensordata. I tillegg kan nettsiden vise historiske data gjennom grafer, som gir brukerne en oversikt over sensormålinger over en bestemt tidsperiode. Løsningen ble utviklet ved å anvende en agil arbeidsmetodikk og utnytte forskjellige teknologier, slik som SignalR, React Leaflet og Typescript.

Fullført oppgave

Publisert:2023-05-19
Grad: Bachelor
Studium: IT og informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2023 - Vår
Samarbeid: Norkart

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Johannes Leite
  • Erlend Lotsberg
  • Karen Thorsen
  • Joachim Western
  • Tai-Gwen Woo