Gå til hovedinnhold

Visualisering av systemer, prosesser og programvare som inngår i dataflyten av målerdata fra AMS

Hopp til hovedinnhold

Visualisering av systemer, prosesser og programvare som inngår i dataflyten av målerdata fra AMS

Formålet med prosjektet har vært å kartlegge og visualisere dataflyt av målerdata fra strømmålere gjennom forskjellige systemer. Store deler av prosjektet har vært Frontend-rettet og vi har benyttet oss av rammeverket Angular som vår primære teknologi, sammen med .NET Core. Utover dette har vi benyttet prosjektet som en mulighet for erfaring i reelle prosjekter og utvide vår kunnskap i moderne teknologi.

Vi benyttet oss av Scrum som vår metodikk. Scrum er en agil metodikk, som gir oss fleksibilitet i et prosjekt, da vi har jobbet iterativt gjennom flere sprinter. Scrum er også mye brukt i andre prosjekter i Agder Energi, som betyr at prosjektleder og produkteier er godt kjent med prosessen. Dette var også en metodikk vi hadde benyttet oss av i tidligere prosjekter, og som vi følte passet godt inn i dette prosjektet. For å støtte prosessen brukte vi Azure DevOps som prosjektstyringsverktøy.

Fokuset på kvalitet har vært høyt i vårt prosjekt, og ved starten av prosjektet satte vi regler og rutiner for å sikre kvaliteten. Eksempelvis testing, og det å skrive lesbar kode. For å sikre dette har vi kjørt kode-gjennomganger i teamet og benyttet oss av parprogrammering.

Gjennom prosjektet har vi hatt tre formelle oppdateringer av status til kunde gjennom styringsgruppemøter. Utenom dette har vi også sendt oppdateringer via e-post eller ved å inkludere kunden i Scrum-prosessen. Vi har også kjørt to brukertester med produkteier for å sikre god kvalitet og for å få tilbakemeldinger.

Prosjektet har hatt enormt læringsutbytte for gruppen. Gjennom prosjektet har vi fått en bredere forståelse av Scrum og bruk av agile metodikker i reelle prosjekter. Samtlige på gruppen har også fått en god forståelse av moderne teknologier som Angular og .NET.  

Resultatet av prosjektet er en webapplikasjon som visualiserer en forretningsprosess gjennom en graf og et informasjonsfelt, med hensikt å gjøre det enklere å foreta risikoanalyser eller respondere ved en feil eller trussel i systemet.

Fullført oppgave

Publisert:2019-05-15
Grad: Bachelor
Studium: IT- og informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2019 - Vår
Samarbeid: Agder Energi

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Ann Margrethe Pedersen
  • Stian Simonsen
  • Rasmus Sørby
  • Tarjei Taxerås
  • Sindre Thompson