Gå til hovedinnhold

Arbeider i bank uten å jobbe kun med økonomi

Søk kunnskap og lær av erfaringer, mulighetene er ofte større enn du tror!

Andrea Madelen Hauge Bjønnes

Studentrådgiver DNB

 

Navn: Andrea Madelen Hauge Bjønnes

Studium: Bachelor i økonomi og administrasjon

Stilling: Studentrådgiver 

Arbeidsgiver: DNB

Av Jakob Mæland, 23.09.19

Norges største bank DNB har de siste årene satset på en ny type stillinger - studentrådgiveren. Stillingen går vekk fra det tradisjonelle bankmarkedet og satser på kommunikasjon og merkevarebygging, for å appellere til unge kunder. Studenten Andrea Madelen Hauge Bjønnes (24) arbeider deltid på Kristiansand kontoret, og stortrives i hennes kreative stilling, som hun selv kaller «drømmejobben».  

Hva jobber du konkret med i DNB?

- Jeg jobber med aktiviteter rundt studentsatsningen til DNB i Agder-området. Det er en selvstendig stilling der jeg planlegger, koordinerer og gjennomfører en rekke arrangementer, tilknyttet både nåværende og fremtidige kunder i ung-segmentet. Jeg representerer også DNB blant studentmiljøene, og er med på flere samarbeidsprosjekter. Det er en kreativ stilling, der jeg selv får ansvar for hele prosessen, fra A til Å. 

Hvilken type arrangementer?

- Alt mulig, det viktigste er at studentene kommer! Sist semester arrangerte vi «Pop-up» lesesal på bankkontoret, der vi inviterte studenter til åpne lese-lokaler i eksamenstiden. I tillegg er vi sponsor til Start UiA og samarbeider på en rekke av deres arrangementer. Dette skoleåret ønsker vi å arrangere en boligkjøperskole «BBB – Bolig, burger & Beer» for sykepleierstudentene, og foredraget «Hvordan unngå Luksusfellen» med Hallgeir Kvadsheim etter jul. 

-  Vi ønsker at arrangementene skal trekke ulike typer studenter, uavhengig hvilken studie de går eller hvilken bank de er kunde i. Studentene skal gjennom studietiden få gode kundeopplevelser og bli kjent med bankens produkter. 

Om DNB

Den Norske Bank - DNB er Norges største finanskonsern og har ca. 9500 ansatte. Banken har 57 filialer i Norge, med hovedkontor i Bjørvika, Oslo. Kristiansand kontoret befinner seg midt i Markens gate og har 80 ansatte. Her finnes avdelingene personmarked med studentstillinger, bedriftsmarked, DNB markets, DNB Finans og eiendomsmegling. 

Andrea tar selv flere enkeltfag innen økonomi og administrasjon ved Universitetet i Agder, og studerer samtidig som hun arbeider deltid i DNB. 

Hvorfor er det viktig med relevant arbeid i studietiden?

- Relevant arbeid under studiene gir verdifull erfaring som ikke fås på lesesalen. Du får oppleve praksisen av studiet ditt. Det utvider kompetansen din, og viser arbeidsgivere at du klarer å strukturere egen hverdag. I tillegg gir det en fot innenfor arbeidsmarkedet, som er gull verdt den dagen en skal ut i fulltidsarbeid. Et stort selskap som DNB har eksempelvis mange ulike stillinger, over hele Norge.

Typisk kundefront i DNB 

Tidligere har den tradisjonelle bankansatt i DNB vært økonomen. Likevel sier Andrea at hun arbeider lite med ren økonomi i stillingen. 

- Jeg setter opp budsjetter og regnskap til arrangementene og er av og til i dagligbank. Her møter jeg alt fra tekniske problemer til enkle transaksjoner. Det er likevel lite ren matte eller mikroøkonomi i stillingen. 

Hvordan bruker du da dine økonomiske kunnskaper fra UiA? 

- Økonomi er et bredt fagfelt, som er mer enn bare tall. Jeg bruker eksempelvis kunnskap innen markedsføring, strategi og kommunikasjon når jeg oppretter og promoterer et arrangement. Jeg får også ledererfaring fra å skape og utvikle prosjekter, og samarbeide med flere studentforeninger. Banken har blitt en arbeidsplass for flere typer arbeid. 

Bankbransjen har gjennom de siste årene gjennomgått en stor digitaliseringsprosess, der kundene blir mer selvgående. Færre besøker bankene fysisk, og stadig flere tar i bruk digitale plattformer. Konstant utvikling og innovasjon blir stadig viktigere, og det har medført til en endring rundt etterspørselen av arbeidskraft. På de større DNB-kontorene ansettes derfor alle typer fagfelt fra IT og juss til psykologer og statsvitere. DNB sier selv at de ikke ansetter en type studenter, men en type personer basert på verdiene nysgjerrighet, modighet og ansvarlighet.

Resepsjonen i DNB Kristiansand. Skrankene og kontantene er borte, inn kommer selvbetjening og iPader.

- Vi skal være en bank for alle, både ansatte og kunder, og satser som bransjen på innovasjon. Et generelt råd er å søke kunnskap og lære av erfaringer. Mulighetene blir da ofte større enn du tror!

DNB vil være tilstede blant over 35 bedrifter på Karrieredagen UiA Kristiansand, den 24. okt. 2019.

Andrea har tilslutt følgende tre karrieretips til DEG: