Gå til hovedinnhold

Arbeidserfaring utenom det vanlige

«Jeg føler meg i mye større grad rustet for senere arbeidsliv etter å ha fått denne spennende erfaringen»

Tuva Kristin Jansen

Praktikant

 

Navn: Tuva Kristin Jansen

Studium: Bachelor i utviklingsstudier

Stilling: Praktikant

Arbeidsgiver: Den norske ambassade i Kuala Lumpur

Av Yngvild Bakken Furunes, 28.10.2019

Tuva Kristin Jansen har i flere år tenkt på å søke en praktikantstilling ved en norsk ambassade i utlandet. Da hun så en utlyst stilling i Malaysia i Kuala Lumpur, tenkte hun at dette var en fin mulighet til å tilegne seg mer kunnskap om regionen. Hun ønsket å oppleve norsk utenrikspolitikk og politiske prosesser på nært hold.

Hvilke arbeidsoppgaver har du på jobben?

- Ambassaden i Kuala Lumpur er nokså liten i forhold til mange andre, og derfor tar jeg del i veldig varierte arbeidsoppgaver. Noen av de litt mer vanlige oppgavene består av rapportskriving, oppdatering av sosiale medier og arrangering av møter. En annen oppgave som oppleves viktig er å bli sendt ut på ulike tilstelninger der jeg representerer ambassaden utad. I tillegg har jeg så langt i oppholdet mitt fått være med på flere ministermøter, noe som er veldig spennende.

Hvordan er det å bo og jobbe i utlandet?

- Jeg har tidligere bodd tre år i Singapore. I tillegg hadde jeg et lengre opphold i Indonesia da jeg utførte feltarbeid og samlet informasjon til bacheloroppgaven min. På grunnlag av dette hadde jeg litt utenlandserfaring fra før, og var nokså forberedt på selve bosituasjonen i utlandet. Det oppleves derimot veldig annerledes å skulle jobbe i en helt annen kultur enn i Norge. Møteplanlegging og transport til og fra ulike steder må planlegges litt annerledes enn om man skulle vært i Norge. Både kultur og infrastruktur utgjør store forskjeller.

Norske ambassader og delegasjoner i utlandet tilbyr spennende internship til norske studenter. Gjennom denne ordningen tilbringer man et halvår ved en utenriksstasjon som studentpraktikant i løpet av studietiden. Som studentpraktikant får man blant annet mulighet til å jobbe med informasjons- og kulturarbeid og bistå i politisk og økonomisk utviklingsarbeid.

Hva tror du gjorde at du fikk jobben?

- Jeg tror at min utenlandske erfaring spilte en sentral rolle. Det å tilbringe en lengre periode i et annet land gir verdifull kunnskap som var relevant for denne jobben. Gjennom dette har jeg lært hvordan jeg håndterer å være i fremmede situasjoner. I tillegg føler jeg at erfaring som assisterende lærer ved UiA ga meg et bedre grunnlag.

Hvordan bruker du utdanningen din i jobben?

- Det har kommet veldig godt med å både ha globalhistoriske og politiske fag bak seg. Dette gjorde at jeg ikke startet med blanke ark. Det har gitt meg et bedre grunnlag for å kunne forstå politiske prosesser, og konsekvensene av disse. Gjennom studiene benyttet jeg meg mye av akademisk skriving, noe som kommer godt med når man skal skrive rapporter. Det er selvfølgelig arbeidsområder på ambassaden som ikke overlapper med mitt studiefelt, og til tross for at det kan være tidvis krevende lærer jeg veldig mye av å jobbe med dette.

Hva kommer du til å ta med deg videre i arbeidslivet?

- Jeg lærer av mine egne feil, og dette er noe man ikke kan lese seg til. I tillegg innebærer mange arbeidsoppgaver en del ansvar, noe som bidrar til at jeg får litt mer «bein i nesa», da jeg må ta avgjørelser alene og stå for dem.

Gjennom praktikantstillingen på den norske ambassaden i Kuala Lumpur har Tuva fått en smakebit på hvordan det er å jobbe intensivt med viktige og spennende prosjekter. På disse månedene har hun lært mye, og hatt en bratt lærekurve.
På vår- og høstsemesteret utlyses det flere praktikantstillinger på Kompetansetorget i norske ambassader i utlandet. Ikke tvil med å søk!