Gå til hovedinnhold

Høsten 2020 kan studenter på bachelorprogram i IT – og informasjonssystemer velge emnet Praksisprosjekt. Vi ønsker velkommen forslag til aktuelle praksisplasser. 

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Studenter arbeider i gruppe

Formålet er å gi studenten innsikt i og forståelse for en konkret organisasjons behov og prosesser knyttet til et IT-relatert prosjekt. Aktuelle prosjekter er gjerne knyttet til innovasjon med IKT, systemutvikling eller anskaffelse, drift og vedlikehold av ulike typer IT- og informasjonssystemer. 

Gjennom å arbeide i lengre tid med en konkret oppgave i en organisasjon, skal studenten få innblikk i praktisk problemløsning i en jobbsituasjon.
Innholdet i emnet bestemmes av organisasjonens behov og i henhold til inngått avtale mellom organisasjonen og Institutt for informasjonssystemer.

Prosjektets innhold skal være faglig relevant for spesialiseringsretningene på bachelorstudiet i IT og informasjonssystemer. Eksempler på aktuelle oppgaver kan være

  • ulike aktiviteter innen innovasjon og systemutvikling inklusive utarbeidelse av forretningsplan
  • business case
  • utarbeiding av kravspesifikasjon
  • analyse og design
  • programmeringsoppgaver
  • installasjon, drift og vedlikehold av systemer, databaser, nettverk og lignende

Det legges opp til at studenten er utplassert i en organisasjon en dag i uken gjennom hele semesteret, men dette kan avtales med studentene med hensyn til organisasjonens behov og andre emner studenten tar. Emnet finnes i to varianter med ulikt antall studiepoeng (IS-302 og IS-307) avhengig av andre fag studentene tar samme semester. For å kunne ta emnet må studenten ha bestått 90 studiepoeng som tilsvarer ett og et halvt år på studiet. Normert arbeidsbelastning for variant èn (IS-307) er 10 timer per uke, mens for variant to (IS-302) er det 13 timer per uke. For studentene arrangeres det også 4-5 obligatoriske samlinger for å utveksle erfaringer.

Dersom din virksomhet ønsker å se på muligheter for å ta imot studenter i praksis, ber vi deg om å svare på følgende spørsmål og sende de til amna.drace@uia.no innen 29.mai:  

    1. Kort om din virksomhet
        a) Navn på organisasjonen
        b) Bransje/sektor
        c) Antall ansatte
        d) Lokalisering

    2. Bakgrunn for ønsket om å tilby praksisplass

    3. Mulige arbeidsoppgaver og prosjekter for praksisstudenten
        a) I hvilken/hvilke avdeling/-er det aktuelt å ha praksiskandidater?
        b) Er det konkrete arbeidsoppgaver eller prosjekter som er påtenkt?
        c) Hvor mange timer ser dere for dere at studenten er tilstede 
           eventuelt ønsket prosjektlengde?

    4. Hvor mange praksiskandidater kan din organisasjon ta imot?

    5. Stilles det noen spesielle krav ved utvelgelse av aktuelle kandidater til din virksomhet?

    6. Kontaktinformasjonen til UiAs kontaktperson i deres organisasjon

Studentene vil få presentert aktuelle praksisprosjekter etter en kvalitetssikring av faglærer. Studentene vil søke (ved å sende inn CV og søknad) på aktuelle praksisprosjekter. Det er organisasjonen selv som velger ut hvem de ønsker å tilby plass etter gjennomført intervju. Mer informasjon om dette vil bli gitt.

Det er begrenset antall studenter. Det forutsettes også en kvalitetssikring med tanke på det faglige læringsutbytte for studenten, for at UiA kan inngå en avtale om praksissamarbeid. Av disse grunner kan ikke Universitetet i Agder garantere for et praksissamarbeid.