Gå til hovedinnhold

I oktober 2018 ga studentengasjement fullt hus på Karrieredagen i Kristiansand. Leder for Karrieredagen (KD), Jakob Mæland, mener årsaken til suksessen var samarbeidet med flere linjeforeninger. Derfor åpner nå Karrieredagsutvalget, som tidligere har bestått av økonomistudenter, for at studenter fra flere ulike linjeforeninger kan engasjere seg i KD.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Representanter fra 7 ulike linjeforeninger har nylig sagt ja til å vedtektsfeste og fortsette samarbeidet om Karrieredagen. Leder for KD-utvalget, Jakob Mæland, i midten. Foto: Amna Drace

– Under Karrieredagen i 2018 var vårt hovedfokus samarbeid på tvers av studier, og dette er en viktig verdi vi ønsker at KD skal fortsette å ha, forteller Mæland. Takket være nettopp linjeforenings-samarbeidet klarte vi å lage den største KD-dagen på campus Kristiansand noensinne. For å bevare og videreutvikle dette gode samarbeidet, åpner vi for første gang opp for at andre studenter kan være med i KD-utvalget.

Fremtidsrettet løsning

I 2018 samarbeidet 7 linjeforeninger om Karrieredagen; Mercurius, Touristicus, Emporium, Systematicus, Justisius, Pangea og Trisalus. I februar 2019 vedtok alle disse foreningene å fortsette samarbeidet ved å vedtektsfeste det i deres egne vedtekter. Endringen innebærer også at studenter fra deltakende foreninger får muligheten til å engasjere seg i KD-utvalget, som tidligere har bestått av Mercurius-studenter. Mæland er svært fornøyd med den nye løsningen.

– Jeg synes personlig at den nye løsningen er svært god og fremtidsrettet for Karrieredagen. Vi får større muligheter for engasjement blant studenter, og derav også større muligheter til vekst. Det blir også en større bredde i KD-utvalget når studenter fra flere foreninger kan delta. Lederansvaret og rollen som økonomiansvarlig vil fortsatt ligge hos Mercurius, men representanter fra andre foreninger kan med den nye løsningen søke om å få nestlederrollen, markedsføringsansvarlig, bedriftsansvarlig, eller koordinatorer. Det tror jeg er veldig bra!

Søker etter nye medlemmer

Selv om det allerede er vedtatt at de 7 foreningene skal fortsette å samarbeide om Karrieredagen, ønsker KD-utvalget å utvide samarbeidet ytterligere.

– I april kommer vi til å lete etter nye linjeforeninger og studenter som vil jobbe med KD. Målet er å få enda større oppslutning blant linjeforeningene enn i fjor. Ny leder for utvalget velges på Mercurius sin generalforsamling 27. mars, og etter det blir det intervjurunder til utvalget. Da håper vi på stort engasjement blant nye foreninger og studenter!

Er du eller din forening interessert i å bli med i KD-utvalget?
Dersom du har spørsmål eller ønsker å vise interesse, kan du ta kontakt med nåværende leder for utvalget, Jakob Mæland på: karrieredagen@mercurius.no

 

 

Tekst: Anne Espeland Berg