Gå til hovedinnhold

Forskning, næringsliv og studier møtes i prosjektet «Ressurser på avveie», hvor Universitetet i Agder samarbeider med bedriftsklyngen SINPRO i Mandal.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Førsteamanuensis James Karlsen og mastergradstudentene Linn Eriksen og Mariam Jensen har jobbet med GE Healthcare og Nøsted Kjetting i prosjektet «Ressurser på avveie».

Førsteamanuensis James Karlsen og mastergradstudentene Linn Eriksen og Mariam Jensen har jobbet med GE Healthcare og Nøsted Kjetting i prosjektet «Ressurser på avveie».

– Maskinene går jo ikke feilfritt hele dagen, sier en engasjert medarbeider.

James Karlsen fra Handelshøyskolen ved UiA har ledet arbeidet.

James Karlsen fra Handelshøyskolen ved UiA har ledet arbeidet.

Diskusjonen går livlig når sju ansatte fra bedriften Nøsted Kjetting og to fra GE Healthcare er samlet. Gruppa ledes av masterstudentene Linn Eriksen og Mariam Jensen. Stemningen er god, men veksler mellom latter og høyt engasjement. 

I etasjen over leder førsteamanuensis James Karlsen en tilsvarende gruppe. Han forsker på organisatorisk læring og har fått med seg de to masterstudentene fra campus i Grimstad til bedriften i Mandal.

– Hensikten er å hjelpe bedriftene til å finne ut hvordan de bruker ressursene mest mulig riktig. Hvor bruker operatørene unødvendig tid? Får vi orden på det, kan bedriften spare mye. Tid er penger, sier Karlsen.

Finner forbedringsmuligheter

Nøsted Kjetting i Mandal og GE Healthcare i Lindesnes er med i prosjektet. Gjennom intervjuer og gruppearbeid går man helt konkret til verks og prater om alt som oppleves som vanskelig eller som flaskehalser i arbeidshverdagen.

– Vi er konkrete og ser på detaljene, da er det mulig å gjøre noe med det. Vi kaller det stegvis innovasjon, sier Karlsen.

En av utfordringene til Nøsted Kjetting er å få et bedre system for lagring, og sørge for at kjetting som skal ut ikke blir stående lenge å ta plass. Et mål er å redusere tiden brukt til å flytte på og lete etter kasser med kjetting.

En av utfordringene til Nøsted Kjetting er å få et bedre system for lagring, og sørge for at kjetting som skal ut ikke blir stående lenge å ta plass. Et mål er å redusere tiden brukt til å flytte på og lete etter kasser med kjetting.

Et viktig forbedringsområde hos Nøsted er å få ned andelen «vrak», altså ferdige produkter som må kastes. I tillegg har de utfordringer med lagringsplassen, som gjør at operatørene bruker unødvendig mye tid på å flytte på og lete etter kasser med kjetting.

– Bruker vi tiden på det vi er gode på, er det vanskelig å bli bedre. Vi må derfor finne de tingene vi ikke er gode på, sier fabrikksjef Bjørge Reiersen.

Ærlige tilbakemeldinger

Karlsen leder prosjektet med god hjelp av de to masterstudentene. Initiativet kom fra bedriftsklyngen SINPRO.

– Vi jobber for økt kunnskap og kontinuerlig forbedring blant bedriftene. For oss har det vært veldig nyttig å ha med UiA med James Karlsen i spissen, som har ledet og vært tilrettelegger i prosessen, sier Merethe Nøsted von Zernichow, som er prosjektleder i SINPRO.

Masterstudentene Linn Eriksen og Mariam Jensen leder gruppen med ansatte fra Nøsted Kjetting som diskuterer områder for forbedring. To ansatte fra GE Healthcare er også med for å gi sine innspill.

Masterstudentene Linn Eriksen og Mariam Jensen leder gruppen med ansatte fra Nøsted Kjetting som diskuterer områder for forbedring. To ansatte fra GE Healthcare er også med for å gi sine innspill.

Karlsen og masterstudentene har først gjennomført intervjuer med ansatte på begge bedriftene, 20 på GE og elleve på Nøsted. Intervjuene er analysert og kategorisert, og utgjør grunnlaget for dagens gruppediskusjon.

– De ansatte har vært veldig ærlige hele veien. De har vært villige til å snakke med oss og vi har hatt gode dialoger, sier masterstudent Linn Eriksen.

Lære av hverandre

Et tilsvarende opplegg er allerede gjennomført hos GE Healthcare. Tre representanter derfra er med hos Nøsted for å komme med innspill, slik at bedriftene kan lære av hverandre. 

– Problemstillingene er forskjellige, men vi ser likevel fellestrekk på områder som kommunikasjon og vedlikehold, og ikke minst hvordan ulike situasjoner kan gripes an, sier prosjektleder Ove Håkonsen hos Nøsted.

– Hva er målet deres med å være med?

– Å endre måten vi tenker og produserer på, slik at vi kan drive mer økonomisk.

Masteroppgave 

Prosjektet knytter sammen det akademiske miljøet med næringslivet, men også studier og forskning. Masterstudentene som er med studerer innovasjon og kunnskapsutvikling. 

– I utdannelsen er det mye teori og da er det veldig spennende å se hvordan det foregår i praksis. Vi kan se linjer fra det vi har lært i ulike fag, samtidig som vi ser hvor annerledes det er i praksis, sier Jensen.

Både hun og Linn Eriksen skal bruke arbeidet i sine masteroppgaver til våren, men oppgavene vil ha ulikt fokus. Nå har de kontakter hos både GE og Nøsted som de også vil benytte også i det videre arbeidet.

Tekst og foto: Morten Rosenvinge