Gå til hovedinnhold

- Ved å skrive oppgave i samarbeid med arbeidslivet får man utøvd faget sitt i lys av både teori og praksis, sier student Glenn Kåre D. Håland.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Student Glenn Kåre D. Håland går tredje året på Master i grunnlærerutdanning. Han brenner for norskfaget, og spesielt lesekompetanse hos gutter og minoritetsspråklige elever. I løpet av studiet har han blant annet hatt et samarbeid med Oddemarka skole. Lærerutdanningen har tradisjon for praksissamarbeid med skoler, og nylig ble også samarbeid om bacheloroppgave innført.

- En profesjonsutdanning som lærerutdanningen er veldig teoretisk og praktisk på samme tid. Det er derfor viktig at studentene får et tettere samarbeid med arbeidslivet. Lærerstudenter er jo allerede ute i praksis i skolene. Da er man med på undervisning, legger opp timeplaner, deltar på foreldremøter og slikt. Men ren praksis er jo en ting, og oppgaveskriving er en annen.  Jeg synes derfor det er en positiv utvikling at lærerstudenter nå også får mulighet til å skrive bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med arbeidslivet. Da får man utøvd faget sitt i lys av både teori og praksis. 

Håland brenner for studiet sitt, og han har klare meninger om viktigheten av et slikt samarbeid. 

- Gjennom et forum som Kompetansetorget vil man lettere komme i kontakt med arbeidslivet. Jeg tenker at det i utgangspunktet er en utrolig bra greie. Når studenter velger bachelor og masteroppgaver, velges de som regel på bakgrunn av egeninteresse. Hvis man skriver en oppgave i samarbeid med en skole, vil det være større mulighet til å jobbe med de spørsmål som arbeidslivet faktisk etterspør. Selv håper jeg å få skrive en masteroppgave som er nyttig og aktuell for andre enn meg selv. Relevante og etterspurte masteroppgaver vil alltid være mer motiverende å skrive.