Gå til hovedinnhold

Nærmere 50 pedagogikkstudenter skal våren 2015 skrive bachelor- og masteroppgaver, og mange av dem vil gjerne samarbeide med virksomheter som ønsker å ta i bruk kompetansen deres.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mange tenker først og fremst på lærere når de hører om pedagogikkfaget.

- Men det rommer så mye mer enn tradisjonell klasseromsundervisning, sier førsteamanuensis Ilmi Willbergh ved institutt for pedagogikk.

Bachelor- og masterprogrammene i pedagogikk ved Universitetet i Agder handler om oppdragelse, danning, opplæring, undervisning, spesialpedagogikk og kompetanseutvikling – emner som berører store deler av menneskets liv og virke. Det gjelder barn og unge på ulike oppdragelses- og læringsarenaer, men det gjelder også voksne i arbeidsliv og på andre samfunnsarenaer.

- Tiden vi lever i får gjerne betegnelsen kunnskapssamfunnet. Når kunnskap blir en stadig viktigere forutsetning, blir også behovet for pedagogisk kompetanse større, mener Willbergh.

- Pedagogisk kompetanse kan for eksempel bidra til mer motiverende opplæring og bedre kompetansedeling i en organisasjon, fortsetter hun.

- Kan bidra med mye
I 2012 skrev fire studenter bacheloroppgave i pedagogikk sammen med Hennig Olsen Is AS. Problemstillingen var «hvordan kan ledelsen på Hennig Olsen Is tilrettelegge for heving av interkulturell kompetanse hos alle ansatte i bedriften ved hjelp av refleksjonsgrupper?».

- Hos oss har vi et veldig mangfoldig arbeidsmiljø. Det er viktig for oss å øke forståelsen for hvordan våre forskjellige kulturbakgrunner påvirker hvordan vi forstår hverandre og hvordan vi jobber sammen, sier HR-direktør Jan-Erik Narvesen i Hennig Olsen Is.

Studentene laget et verktøy som gikk ut på å samle ansatte med ulike bakgrunner i dialoggrupper.

- Denne oppgaven var veldig konkret og nyttig for oss. Jeg tror pedagogikkstudenter kan bidra med mye for sørlandske bedrifter som er opptatte av effektive læringsprosesser, sier Narvesen.

Hennig Olsen Is har gode og lange tradisjoner for samarbeid med UiA – i ulike sammenhenger og med ulike fagmiljøer.

- Vi har stadig vekk UiA-studenter innom som både bruker vår kompetanse, og som deler av sin fagkunnskap med oss. Det er også en fin måte for oss å komme i kontakt med unge, flinke mennesker som kanskje kan ha en fremtid som ansatte i Hennig Olsen, sier Narvesen, som selv er gjesteforeleser ved UiA.

Jan-Erik Narvesen Hennig Olsen

Ønsker flere samarbeid med arbeidslivet
Pedagogikk-studiene har mange vellykkede bachelor- og masteroppgavesamarbeid bak seg, men fagmiljøet ønsker at enda flere virksomheter skal få oppleve hva tilskudd av fersk kunnskap om kompetanseutvikling kan bidra med. Alt fra industribedrifter til skoler og barnehager er velkomne til å melde sin interesse.

I tillegg til bachelor- og masteroppgaver, har tredjeårsstudentene en prosjektoppgave på våren som egner seg godt til samarbeid.

Her er noen eksempler på emner som har vært jobbet med tidligere, og som kan være utgangspunkt for nye samarbeid:

 • Bruk av veiledningsmanualer/-håndbøker
 • Kompetanseheving
 • Sosial-, relasjons- og kommunikasjonskompetanse
 • Opplæring av nye ansatte
 • Kollegaveiledning
 • Interkulturell kompetanse
 • Motivasjon
 • Effektive personalmøter
 • Kompetansedeling
 • Tilbakemeldingskultur
 • Mentoring
 • Coaching
 • Nettverksbygging
 • Arbeid med psykisk- og/eller fysisk utviklingshemmede
 • Lærlingoppfølging
 • Evalueringsverktøy
 • Kurs

- Faget vårt rommer så mye og er en viktig del av fungerende organisasjoner, og jeg kan ikke tenke meg den virksomheten som ikke kunne nytt godt av litt tilskudd av pedagogisk kompetanse, sier Ilmi Willbergh.

Hun fremhever også fordelene for studenter som får muligheten til å samarbeide med spennende virksomheter på Sørlandet.

- De får praksisnær erfaring, de blir ofte mer motiverte i samarbeidet og kan knytte gode kontakter i arbeidslivet.