Gå til hovedinnhold

10 oppdragsgivere kan glede seg til de får årets produkter fra bachelorstudentene på studiet i IT og informasjonsstudier. Torsdag 22. mai inntok studentene Vrimlehallen på Gimlemoen og viste sine funn.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

...

-Ja, her er mye spennende. Jeg er ganske sikker på at oppdragsgiverne blir fornøyde, og får nytte av studentenes arbeid og innsats, sier førstelektor Hallgeir Nilsen, som er ansvarlig for kurset ved Fakultet for samfunnsfag.

Nilsen forteller at studentene har arbeidet med prosjektene som nå presenteres, siden nyttår. Arbeidet utføres i grupper på fire, slik at det til sammen blir om lag ett årsverk som er nedlagt i hvert prosjekt. Prosjektene og problemstillingen kommer fra næringsliv og offentlig forvaltning hovedsakelig på Agder.

FORNØYD LÆRER: Hallgeir Nilsen er meget godt fornøyd med årets bachelor-studenter i IT og informasjonssystemer

Kursansvarlig Nilsen forteller også at han er mektig imponert over innsatsen som er lagt ned.

- Det er rart med det, vet du. De har ofte litt mer respekt for en oppdragsgiver enn for oss lærere, så motivasjonen og innsatsviljen har det absolutt ikke vært noe å si på. Og da lærer de også mye. Så alt i alt har dette vært veldig moro, sier Hallgeir Nilsen.

Her er en kort presentasjon av de 10 prosjektene:

IMPLEMENTERING AV IPV6

Kristian Ludvigsen, Aleksander Gjøsund, Lilje Høiby og Kristianne Johannessen Nordbø har på oppdrag fra Evry satt opp et nettverk og sett nærmere på hvordan men kan håndtere enheter med Ipv6 i et Ipv4-miljø, samtidig som en skal ivareta sikkerheten når det kommer til tilgangsbegrensning og hva som er «best practise»innenfor Firewall.

-Vi fant ut at i det lange løp så er ikke dual-stack å anbefale, grunnen til dette er at dersom du skal sende en pakke kreves det at du både har en Ipv4- og en Ipv6-adresse – og nå er det snart tomt for Ipv4-adresser, sier de.

GENERISK APP FOR ANDROID

 Erik Uran, Frode Michalsen, Chris Aardal, Tone Syvertsen og Kenneth Løvås har laget en generisk Android-app på oppdrag fra Evry. De har utviklet et «proof consept» og en foreløpig prototype. Systemet består av en front end Android-app og et back end-system.

-Tanken er at vi skal kunne bytte ut database og app, slik at man kan skreddersy den til aktuelle kunder og klienter, sier de.

KUNDEBEHANDLINGSSYSTEM

Martin Nygård, Simen Lie, Sindre Dahl Løken og Geir Fossøy har laget et kundebehandlingssystem (CRM) for en kunde, Gecko , med tanke på salg. Arbeidet har foregått blant annet ved å analysere eksiterende CRM-systemer, for deretter å bygge et nytt system fra bunnen av.

NORSK-FINSK FORENING

Jarle Tjørhom, Stian Uthuslien og Jørn Utheim-Olsen har laget en ny nettside for Norsk-Finsk Forening. I arbeidet har de blant annet basert seg på kunnskap og erfaringer fra web-programmering og kjennskap til internettressurser.

-Foreningssiden er nå moderne, enkel og intuitiv å bruke, og forhåpentligvis til hjelp for foreningen. Vi har også lært hvordan det er å arbeide sammen med en frivillig organisasjon, en erfaring som har gjort oss rikere, sier de.

SPILLESERVER-TJENESTE

Anita Ruud Nilsen, Stian Mydland, Kjetil André Liknes og Dag Taxth-Terjesen har utviklet en spilleserver-utleietjeneste for Net-Work AS kalt Gameserver.no. I arbeidet har de vært innom en rekke problemstillinger, som maskinvaretesting, markedssondering, utvikling av kontrollpanel med brukergrensesnitt, serviceoppsett og sikring, samt promotering.

-Det har vært utrolig lærerikt, sier de.

VILTANALYSE

Mats Boaa, Robert Gjengaar, Martine Sivertsen Nilsen og Cathrine Johansen har utviklet et analyseverktøy for Vegårdshei Viltlag. Programmet samler ulike data som er relevant og presenterer data som statistikk. Programmet har funksjoner for importering og eksportering av data i excel-filer.

-Kjempespennende å jobbe med, sier de fire.

KRISEHÅNDTERING VIA TWITTER

Gjennom prosjektet SmartEMIS har Ulrik Håbesland, Øyvind Nilsen, Trym Mwanga og Magnus Hornslien utviklet et informasjonssystem for hjelp i krisehåndtering basert på data fra sosiale medier.

-Vi har utviklet et system som henter data fra Twitter og visualiserer det i et kart, forteller de.

FELLES SUPPORT-KANAL

Marie Alstad, Jens Hartmark, Sveinung Hauge, Aleksander Lund og Ariel Øygarden har på oppdrag fra IT-selskapet Doorway i Arendal sett på om det finnes en felles foretrukket kanal for support blant Doorways ansatte og kunder, og hva Doorway kan gjøre for å forbedre kundenes opplevelse av de ulike supportkanalene. En rekke punkter er identifisert og forbedret.

-Oppdragsgiver var svært fornøyd med det vi kom fram til, og har fortalt at endringer vil bli gjort, basert på vårt arbeid, forteller de.

BEDRE PROSESSER

Kai Morten M. Reiten, Benedicte Tronstad, Jonas Duane Henriksen og Ingrid Rasmussen Klungland har også hatt et prosjekt for Doorway i Arendal. De har undersøkt fordeler og ulemper med Microsoft System Center 2012 R2 har for Doorway og deres kundebase, og om det finnes muligheter for å forbedre funksjonalitet og effektivisering. Som en vesentlig del av arbeidet har gruppen gjennomført en kvalitativ spørreundersøkelse på bedrifter som bruker dette systemet, og anbefalt Doorway å gjøre enkelte endringer som kan gi dem fordeler innenfor drift og kundebehandlingsaktiviteter.

SHAREPOINT PÅ UIA

Mads Søftestad, Per-Roald Hemsborg og Camilla Larsen har sett på om det vil være fordelaktig for UiA å bruke Sharepoint som plattform for skjemaflyt.

-Vi har funnet ut at Sharepoint er en kraftig plattform for bruk av skjemaflyt. Sharepoint gir mange muligheter, men det krever kompetanse for å forså de mest avanserte funksjonene, forteller de tre.