Gå til hovedinnhold

 - Et godt samspill mellom NODE og UiA gir grunnlag for vekst og utvikling hos bedriftene, og større jobbsikkerhet for studentene. Det sier Anne Grete Ellingsen, klyngeleder i NCE NODE.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Node

Hva er verdiene, slik du ser det, ved et tett samarbeid mellom UiA og arbeidslivet i regionen? 

Studentene får god kjennskap til hvordan næringslivet fungerer og hvilke krav som vil stilles til dem når de skal ut i jobb. De får se hvordan den teoretiske lærdommen anvendes i praksis. I samspill med NODE-bedriftene utvikler UiA relevante studier som dekker de behov bedriftene har for å utvikle seg og vokse på Sørlandet. Dette er en god sikkerhet for jobb når studentene kommer ut i arbeidslivet.

Hva betyr det for NODEs medlemmer å ha én hovedkanal for formidling av deltidsstillinger, sommerjobber og tema for studentoppgaver? 

Det forenkler veldig. Det gir en mer ryddig dialog i tillegg til at det bygger kompetanse om de behov bedriftene har og hva som kan være aktuelle tema for studentoppgaver. Når ansatte fra arbeidslivet dessuten kan få komme inn som gjesteforelesere, styrker også dette kontakten mellom arbeidslivet og universitetet. Det å kombinere praktisk erfaring med den teoretiske delen av utdannelsen gjør studiet mer interessant. 

Hva slags kompetanse er dere spesielt opptatt av?

I utgangspunktet trengs det en bred kompetanse. Leveranser av utstyr til nasjonale og internasjonale kunder krever kompetanse på et vidt felt; prosjektledelse, juridisk kontraktkompetanse, finansiering, valutasikring, beskyttelse av rettigheter - for å nevne noen områder. NODE-bedriftene trenger også ingeniører med kompetanse innen områder som mekatronikk, innovasjon, bærekraftig produksjon og konstruksjon.   

Hva ønsker NODE å synliggjøre overfor UiAs studenter?

En spennende internasjonal bransje med vekstpotensial og med mange spennende jobbmuligheter!