Gå til hovedinnhold

Med “Samskaping av kunnskap” som UiA sin visjon, står samarbeid med næringslivet høyt på agendaen når bachelorstudentene på IT- og informasjonssystemer arbeider med sine bacheloroppgaver.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I løpet av våren har 15 ulike studentgrupper på IT- og informasjonssystemer arbeidet med bachelorprosjekter på oppdrag fra virksomheter i regionen. Førstelektor, Hallgeir Nilsen, forteller at samarbeidet er vinn-vinn for både studenter og virksomheter.

– Tilbakemeldingene fra både studentene og oppdragsgiverne er veldig gode. Det er flere studenter på et prosjekt, og vi anslår at arbeidet deres utgjør ca. ett årsverk totalt. For bedriftene gir dette en stor gevinst. De får muligheten til å “teste” en student uten videre forpliktelse. Samtidig opplever de at studentene leverer solide prosjekter, og hvert eneste år er det noen av bedriftene som er så fornøyde at samarbeidet videreføres, for eksempel i form av faste ansettelser.

Videre forteller Nilsen at instituttet alltid er interessert i nye spennende prosjekter, og oppfordrer flere virksomheter til å legge ut oppgaveforslag på Kompetansetorget eller å ta direkte kontakt.

– Vi er mye mer åpne enn tidligere, og er interesserte i nye spennende prosjekter. Fokuset ligger mer på kvalitet og gjennomføring av selve prosjektet, og mindre på strenge rammer i fagplanen. Det gir en stor fleksibilitet for alle parter.

Imponert over studentenes arbeid

Under årets EXPO på UiA var både studenter og samarbeidsbedrifter tilstede for å fortelle om prosjektene. Erfaringene og tilbakemeldingene fra både studentene og virksomhetene er utelukkende positive. Odinstiftelsen og Evry er to av bedriftene som beskriver samarbeidet som spennende og fruktbart.

– Vi satte studentene i gang med en forundersøkelse til en applikasjon som skal kunne utvikles til å bli en arena for erfaringsutveksling for lærere som opplever mobbing i klasserommet, forteller Katrine Hoff, pedagogisk rådgiver i Odinstiftelsen. Studentene har gjort en analyse av brukernes behov og laget et forslag til design. I dag finnes det ikke noen gode systemer for å hjelpe hverandre, og studentenes arbeid har lagt et viktig grunnlag for utviklingen av en slik applikasjon. Jeg er mektig imponert - og ikke minst takknemlig - for arbeidet studentene har lagt ned.

I Evry har studentene vært med på å utvikle en chatbot. Hensikten er å i fremtiden kunne forenkle forespørsler som kommer inn til kommunen. Norske kommuner bruker mye tid på å svare på henvendelser med “klipp-og-lim”, og Kristiansand kommune anslår at man kan redusere antall henvendelser med 20% dersom man har en slik type chatbot som det studentene har utviklet.

– Vi snakket først med Kristiansand kommune for å finne ut hva slags behov de hadde, forteller Mathias Hartveit. Senere i prosjektet brukte vi et datasett fra Stavanger og utviklet en chatbot som kan svare på enkle spørsmål, som for eksempel hvor man finner parkeringsplasser eller når søpla blir hentet. Det er veldig gøy å se at vi her har vært med på å skape noe helt nytt.  

Det er ikke bare studentene som er fornøyde; Merete Sjøberg, konsulent i Evry, kan fortelle at også de er strålende fornøyde med samarbeidet.

– Vi syns det er veldig gøy og givende å samarbeide med studentene på denne måten. I tillegg er et slikt samarbeid en gylden mulighet for oss til å rekruttere. Vi i Evry ønsker å ha et ungt miljø som kan bidra til å utvikle organisasjonen i den retningen vi ønsker å gå, og derfor er det ekstra gøy at tre av de seks studentene som har arbeidet med oss har takket ja til videre jobb.

Skaper verdi for gründere

Det er ikke bare de store bedriftene som får utbytte av studentsamarbeid. Hos gründerbedriften Skillseed AS har tre studenter utviklet en IOS-applikasjon som har som mål å gjøre golfopplæring billigere og mer tilgjengelig.

– Samarbeidet har hatt en veldig positiv verdi for bedriften, forteller gründer Magnus Harboe. Som gründerprosjekt er både penger og bedriftsandeler knappe ressurser, så samarbeidet med IT-studentene var en ypperlig måte å skaffe arbeidskraft gjennom å gi innovativ arbeidserfaring. Studentene har ikke bare vært verdifulle som arbeidskraft, de også vært viktige sparringspartnere i idemyldringsprosesser og bidratt til å utvikle forretningsideen videre. Bachelorprosjektet fungerte også bra som et «internship» som gjorde det mulig for meg å se hvordan studentene passet inn, før de nå har blitt en del av bedriften.

 

 

Er din virksomhet interessert i å samarbeide med studenter?

  • Legg ut et oppgaveforslag på Kompetansetorget!
  • Her kan du lese om tidligere oppgavesamarbeid, inkludert årets prosjektoppgaver fra IT- og informasjonssystemer

  

 

Tekst: Anne Espeland Berg
Foto: Amna Drace