Gå til hovedinnhold

I en rykende fersk undersøkelse som Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har gjennomført, er effektene av tett kontakt mellom utdanning og arbeidsliv gjennom studiene kartlagt.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

NIFUs artikkel er enda ikke publisert, men Aftenposten har presentert hovedfunnene. Under har vi trukket ut ti fordeler av et tett samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv.

Ti grunner til å satse på oppgavesamarbeid

  1. Ni av ti bedrifter mener tettere samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv gir bedre kvalitet på studiene.
  2. Arbeidsgivere som ønsker å rekruttere ingeniører, sier studenter som har hatt tett samarbeid med næringslivet er mer attraktive enn andre.
  3. Erfaring er den nest viktigste faktoren ved ansettelse av ingeniører, etter fagretning på utdannelsen.
  4. Samarbeid er positivt for motivasjon og gjennomføring av studieløp.
  5. Studenter som har vært involvert i samarbeid med arbeidslivet, sier de har lettere for å få jobb etter studiene enn andre. Spesielt gjelder dette studenter innen humaniora, samfunnsvitenskap og jus. Studenter i mer tekniske fag ofte har tettere samarbeid med næringslivet gjennom hele studieløpet.
  6. Oppgavesamarbeid gir positive effekter for alle studentene, også de som ikke har toppkarakterer.
  7. Ved at studenter får samarbeide med bedrifter i ulike bransjer, får arbeidsgivere øynene opp for andre typer kompetanse enn de kanskje er vant med.
  8. Studentene selv får se at det finnes flere bransjer hvor deres kompetanse kan være relevant.
  9. Studiesteder og fagretninger som samarbeider med arbeidslivet vurderes av studenter som mer attraktive.
  10. Ifølge ingeniørorganisasjonen NITO fikk én av fem avgangsstudenter innen ingeniørvitenskap jobb gjennom bedriftskontakt under studiene.

Karrieresenteret: - Mange verdier av samarbeid

På Karrieresentert ved UiA ser de som daglig er tett på studenter og deres karriereplaner mange verdier med slike samarbeidsprosjekter.

- Først og fremst handler det om at studentene får knyttet teoretisk kunnskap opp til praktiske oppgaver og får trening i å anvende det de har lært. De kan også få nye ideer om konkrete områder de ønsker å jobbe med i fremtiden, sier fungerende leder for Karrieresenteret, Erna Synnøve Kjensjord.

Erfaringene viser at studenter som gjennomfører oppgaver i samarbeid med arbeidslivet får en helt spesiell grad av motivasjon.

- De får se prosesser i arbeidslivet på nært hold og får oppleve at noen utenfor universitetssektoren interesserer seg for arbeidet deres. Oppgavesamarbeid gir dessuten arbeidslivet en tilgang til å «prøve ut» annen type kompetanse enn de vanligvis ansetter. Dermed åpner de for nye og innovative perspektiver, fortsetter hun. 

- Mye å tjene

Kristin Skogen Lund

Adm. dir. Kristin Skogen Lund i NHO. Foto: Moment Studio

Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, mener flere fagområder enn ingeniørstudiene vil fra nytte av tettere kontakt med arbeidslivet.

- Det er fint at noen fagretninger er gode på dette allerede. Men signalet gjelder alle. Det skjer mye læring i arbeidslivet, og vi har mye å tjene på å flette sammen løpene utdanning og arbeidsliv. Det handler ikke bare om at bedriftene foretrekker at kandidatene skal ha kjennskap til deres bedrift, men de ser at kandidatene stiller sterkere med erfaring, sier Skogen Lund til Aftenposten.

- Men næringslivet må også stille opp, med praksisplasser og prosjekter som kan knyttes til bachelor- eller masteroppgaver, legger hun til.

Kilde: Aftenposten

Tekst: Øivind Eskedal