Gå til hovedinnhold

Et tettere samarbeid mellom akademia og næringsliv er ønsket av både studenter og aktører i arbeidslivet. Denne listen viser deg hvorfor.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ti grunner til å satse på oppgavesamarbeid  

  1. Ni av ti bedrifter mener tettere samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv gir bedre kvalitet på studiene.
  2. Arbeidsgivere som ønsker å rekruttere nyutdannede, sier studenter som har hatt tett samarbeid med næringslivet er mer attraktive enn andre.
  3. Samarbeid er positivt for motivasjon og gjennomføring av studieløp.
  4. Studenter som har vært involvert i samarbeid med arbeidslivet, sier de har lettere for å få jobb etter studiene enn andre. Spesielt gjelder dette studenter innen humaniora, samfunnsvitenskap og jus. Studenter i mer tekniske fag har ofte tettere samarbeid med næringslivet gjennom hele studieløpet.
  5. Oppgavesamarbeid gir positive effekter for alle studentene, også de som ikke har toppkarakterer.
  6. Ved at studenter får samarbeide med bedrifter i ulike bransjer, får arbeidsgivere øynene opp for andre typer kompetanse.
  7. Studentene selv får se at det finnes flere bransjer hvor deres kompetanse kan være relevant.
  8. Studiesteder og fagretninger som samarbeider med arbeidslivet vurderes av studenter som mer attraktive.
  9. En av fem avgangsstudenter innen ingeniørvitenskap fikk jobb gjennom bedriftskontakt under studiene.
  10. Praktisk erfaring er den nest viktigste faktoren ved ansettelse av ingeniører, etter fagretning på utdannelsen.

UiA Karriere: Mange verdier med samarbeid

På UiA Karriere ser de som daglig er tett på studenter og deres karriereplaner mange verdier med slike samarbeidsprosjekter.

– Studentene lærer mye om seg selv og sin kompetanse gjennom oppgavesamarbeid. De får knyttet teoretisk kunnskap opp til praktiske oppgaver og får trening i å anvende det de har lært. Ofte forstår de bedre hvilke områder de ønsker å jobbe med i fremtiden, sier karriereveileder Silje Holteberg.

Erfaringene viser at studenter som gjennomfører oppgaver i samarbeid med arbeidslivet får en høyere grad av motivasjon.

– De får se prosesser i arbeidslivet på nært hold. Noen utenfor universitetssektoren interesserer seg for arbeidet deres, sier hun.

En kunnskapsbro
Studentene får mye igjen for samarbeidet, men det gjør også virksomheter som benytter seg av studentenes kompetanse.

– Oppgavesamarbeid gir arbeidslivet muligheten til å «prøve ut» en annen type kompetanse enn de vanligvis ansetter. Dermed åpner de opp for nye og innovative perspektiver, sier Holteberg. 

På UiAs samarbeidsportal Kompetansetorget er det enkelt for studenter og virksomheter å finne hverandre og starte oppgavesamarbeid.

Kilder: Aftenposten og NHO.