Gå til hovedinnhold

I løpet av høstsemesteret avtaler mange studenter og virksomheter å samarbeide om studentoppgaver for kommende semester. På samarbeidsportalen Kompetansetorget er det fortsatt mulig å legge ut oppgaveforslag.  

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

 

Tidligere denne høsten møtte bachelorstudentene fra Institutt for Informasjonssystemer  flere av medlemsbedriftene fra Digin og CoWorx for inspirasjon og presentasjon av ideer for oppgavesamarbeid. UiA, Digin og CoWorx har nylig inngått et formalisert samarbeid hvor oppgavesamarbeid er en viktig satsing.

– Vi ønsker at studentene skal komme tettere på næringslivet, og ikke minst gründermiljøet som finnes på Sørlandet. Her har de mulighet til å utveksle spennende kunnskap og ideer med hverandre, sier Leif Skiftenes Flak, instituttleder for institutt for informasjonssystemer ved UiA.

Bedriftene Evry, Firstline, God Driv, Maritime & Energy, Dues Sportsreiser og Agder Havrafting var til stede og presenterte sine oppgaveidéer for studentene.

Eierskap gir motivasjon

– Studentene avtaler selv samarbeidet med bedriftene. På denne måten får studentene et sterkere eierskap til oppgaven sin, og vi ser at de får en unik motivasjon av dette, sier førstelektor Hallgeir Nilsen.

Nilsen er faglærer for Bachelorstudentene i Informasjonssystemer ve UiA. Han bruker Kompetansetorget aktivt i organiseringen av oppgavesamarbeid, blant annet ved å beskrive rammebetingelsene for samarbeidsemnet.

Gode erfaringer med UiA-studenter

Bedriftene er tydelige på at de ønsker å samarbeide med studentene. Tidligere samarbeidsprosjekter har ført til gode resultater, ansettelser av studenter og til og med eierandel i enkelte virksomheter.

IT-selskapet Evry er blant dem som har gjennomført flere oppgavesamarbeid med studenter fra UiA. Jenny Nerland har vært virksomhetsveileder for studenter i flere prosjekter.

– Studentene har nye og innovative perspektiver. I tillegg får vi vist oss frem som arbeidsplass, og forhåpentligvis etterlatt oss et godt rykte. Studentene er hjertelig velkommen til oss, sier Nerland.

Viktig med forventningsavklaring

– Vi stiller krav til studentene før vi inngår samarbeid. Det er viktig at de tar oppgaven på alvor, forbereder seg til møter og kommer på tiden. Men det er like viktig for oss at studentene er imøtekommende og engasjerte, sier Nerland.

Etter oppgavene var presentert var det rom for mingling og «speed-dating» mellom studenter og bedrifter. Deltakerne fra næringslivet rapporterte om interesserte og engasjerte studenter.

– Vi kunne ikke vært mer fornøyd. Det er utrolig morsomt å legge til rette for unge mennesker og se at de griper muligheten på en forbilledlig måte! Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Flak.

Registrer deg på Kompetansetorget

 

Fakta
Digin er Sørlandets største IT-klynge og består av 70 bedrifter.

CoWorx jobber for å tilrettelegge for gründere og oppstartsbedrifter på Sørlandet.

Kompetansetorget tilrettelegger for kunnskapsveksling mellom universitetet og næringslivet. Studentene får omsatt teori i praktisk erfaring og blir mer bevisst på sin egen kompetanse. Næringslivet kan nyttiggjøre seg av studentenes kompetanse og ny forskning på fagfeltet sitt.

 
Leif Skiftenes Flak, Jenny Nerland og Hallgeir Nilsen

F.v.: Leif Skiftenes Flak, Jenny Nerland og Hallgeir Nilsen

 

Tekst: Susanne Hulda Tollerød