Gå til hovedinnhold

Når man skal innlede et oppgavesamarbeid med Universitetet i Agder, er det noen ting det er greit å vite om, forteller professor Ellen Katrine Nyhus ved Handelshøyskolen ved UiA.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Vi har mange flinke studenter på Universitetet i Agder som ønsker å samarbeide om sine oppgaver med arbeidslivet, og mitt inntrykk er at studentene motiveres veldig av å jobbe med slike oppgaver, sier Nyhus.

Hun forteller om flere eksempler fra tidligere år hvor både studentene og virksomhetene har fått mye igjen for å ha samarbeidet.

- Studentene har gjerne fått en fot innenfor hos noen de ønsker å jobbe sammen med, og virksomhetene har fått tilført ny kompetanse.

Rammebetingelser
Samtidig mener Nyhus at det er en del sider ved oppgavesamarbeid som virksomheter bør være klar over. Hun kjenner selvfølgelig best til hvordan samarbeidene fungerer på Handelshøyskolen, men punktene kan i stor grad overføres til å gjelde hele universitetet.

- For det første må man være klar over at studentene har det travelt i oppgaveperioden. De har en satt tidsfrist, og må jobbe mot den. Derfor er en student ganske sårbar dersom han eller hun er involvert i et oppgavesamarbeid som av en eller annen grunn blir forsinket, sier Nyhus.

- Det andre man bør være klar over, er at studentene først og fremst arbeider med bachelor- og masteroppgaver i vårsemesteret, selv om det finnes unntak, fortsetter hun.

Høsten er derfor en slags høysesong for forslag til oppgavesamarbeid.

- For det tredje må man forstå at studentene skal levere en faglig oppgave som har krav til en viss struktur og teoretisk innhold. Studenter som jobber med slike oppgaver forholder seg ofte til både faglig veileder og veileder i bedriften. Den faglige veilederens kommentarer må veie tyngst, understreker Nyhus.

Studentene har heller ikke mye penger å bruke til å gjennomføre oppgavene.

- De har stort sett ingen driftsmidler, og alt av reiser og andre kostnader de måtte ha underveis må de dekke selv. Ofte ser vi likevel at virksomhetene dekker hele eller deler av de kostnadene som oppstår.

Vinn-vinn-vinn
Professoren mener også det er viktig at virksomheter som inngår samarbeid om bachelor- og masteroppgaver har riktige forventninger til hva de kan få ut av det.

- Ettersom studentenes evner og innsats varierer, kan vi ikke love en viss kvalitet, sier hun og påpeker at de aller fleste studentene er dyktige og ivrige.

Gjennom flere år har hun erfart at oppgavesamarbeid er vinn-vinn-vinn-situasjoner for UiA, regionens arbeidsliv og studentene.

- Studentene er mer motivert, kommer raskere i gang og kan få en fot innenfor i arbeidslivet. Virksomhetene kan få et blikk utenfra på egen organisasjon og bli gjenstand for gode utredninger og analyser. Vi på UiA får mye god informasjon om arbeidspraksiser som vi kan ta inn i undervisningen, knytter nyttige kontakter i arbeidslivet og kan noen ganger bruke utredninger i videre forskning, avslutter Nyhus.

Registrer virksomheten din og oppgaveforslaget ditt på Kompetansetorget!