Gå til hovedinnhold

Agnes-Margrethe Bjorvand

Associate Professor

 
Kontor:
E1018B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
8 A.M. - 4 P.M.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Omland, Siv-Terese; Takle, Cecilie (2024). Anne-Cath. Vestly - den ukronede dronningen av norsk barnelitteratur. Anne-Cath. Vestly. Nye lesninger av forfatterskapet. ISBN: 9788202784348. Cappelen Damm Akademisk. Forord. s 11 - 21.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Omland, Siv-Terese (2024). Syn på barn og barndom i Anne-Cath. Vestlys forfatterskap. Anne-Cath. Vestly. Nye lesninger av forfatterskapet. ISBN: 9788202784348. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1. s 22 - 39.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2023). Mirabelle (1949). Children's Literature Review. ISSN: 0362-4145. 260s 77 - 81.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2022). Å skape interesse for litteratur via forfatteren. Elevene og litteraturen : Estetisk lesing på barnetrinnet. ISBN: 9788202718848. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 2. s 31 - 51.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2020). Bildebøker. Ungdomslitteratur - ei innføring. ISBN: 9788202615840. Cappelen Damm Akademisk. 9. s 154 - 175.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2019). Peritekstenes funksjon i bildeboken Sunnanäng. Astrid Lindgrens bildvärldar. ISBN: 9789170612855. Makadam Förlag. Artikkel 12. s 259 - 280.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2014). Bildebøker. Ungdomslitteratur : ei innføring. ISBN: 978-82-02-36051-1. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 9. s 129 - 146.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2014). Prologue and Epilogue Pictures in Astrid Lindgren's Picturebooks. Picturebooks: Representation and Narration. ISBN: 978-0-415-81801-8. Routledge. Chapter 12. s 213 - 226.
 • Tønnessen, Elise Seip; Bjorvand, Agnes-Margrethe (2014). Teoretiske perspektiver på tekster, medier og lesere. Jakten på fortellinger : Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. ISBN: 978-82-15-02384-7. Universitetsforlaget. Kapittel 3. s 39 - 63.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2012). Når barn leser bildebøker. Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. ISBN: 9788215020488. Universitetsforlaget. Artikkel nr. 4. s 69 - 80.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2012). Vurdering av barnelitteratur. Formidlerens rolle i jakten på de gode leseopplevelsene. Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. ISBN: 9788215020488. Universitetsforlaget. Artikkel nr. 8. s 150 - 173.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2011). "Här finns så mycket märkvärdigt”. Natur i Astrid Lindgrens bildebøker. Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen : festskrift til Rolf Romøren. ISBN: 9788292712504. Portal forlag. kapittel. s 198 - 215.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2011). Astrid Lindgren's Picturebooks: One Text - Two Illustrators. Beyond Pippi Longstocking : intermedial and international aspects of Astrid Lindgren's works. ISBN: 978-0-415-88353-5. Routledge. Chapter 8. s 137 - 153.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2011). Kropp i bevegelse i bildeboka Känner du Pippi Långstrump?. Barnboken. ISSN: 0347-772X. (1). s 204 - 218. doi:10.14811/clr.v34i1.34.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2011). Kropp i bevegelse i bildeboka Känner du Pippi Långstrump?. Barnelitterært forskningstidsskrift. ISSN: 2000-7493. 2s 204 - 218. doi:10.3402/blft.v2i0.5831.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2011). Tro, tvil – og en smilende Gud. Paul Leer-Salvesens barne- og ungdomslitteratur. Fader Paul : festskrift til Paul Leer-Salvesen. ISBN: 978-82-92712-53-5. Portal forlag. kapittel. s 191 - 202.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2010). Do Sons Inherit the Sins of Their Fathers? An Analysis of the Picturebook Angry Man. New directions in picturebook research. ISBN: 978-0-415-87690-2. Routledge. kapittel. s 217 - 231.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2008). Bildebøker vokser man aldri fra. Leselykke. Inspirasjonsbok om barn og lesing. De norske Bokklubbene AS. faglig_bok_forlag. s 58 - 61.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2008). Gi rom for lesing. Ord for alt Ny utgave 6, Lærerens bok. Cappelen Damm AS. laerebok.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2007). From illustrated text to picturebook: Astrid Lindgren's "Mirabelle". Barnboken. ISSN: 0347-772X. 01.febs 15.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Lillesvangstu, Marianne (2007). Ord + bilde = sant. Om arbeid med moderne bildebøker. Skriftserie (Landslaget for norskundervisning). Fagbokforlaget. faglig_bok_forlag. s 14.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2006). Bøker som holder det de lover. Årboka 2006. Litteratur for barn og unge. Det Norske Samlaget. s 184.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2006). Veien til bildebok. Astrid Lindgrens "Sunnanäng". På terskelen. Bidrag om nordisk barne- og ungdomslitteratur. Festskrift til Åsfrid Svensen. Novus Forlag. s 171.
 • Slettan, Svein; Bjorvand, Agnes-Margrethe (2004). Barnelitteraturens dialoger. Tre perspektiver på norsk barnelitteratur. Barneboklesninger. Norsk samtidslitteratur for barn og unge. Fagbokforlaget. s 7 - 22.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2004). Bildebøker for de minste. Når to-bøkene av Tor Åge Bringsværd og Tina Soli. Barneboklesninger. Norsk samtidslitteratur for barn og unge. Fagbokforlaget. s 121 - 132.
 • Slettan, Svein; Bjorvand, Agnes-Margrethe (2004). Kjærligheten er vond - og deilig. Tormod Haugens bøker omGeorg og Gloria. Barneboklesninger. Norsk samtidslitteratur for barn og unge. Fagbokforlaget. s 74 - 86.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Repstad, Pål; Vegge, Tor (2002). Fagteologi på sørlandske prekestoler. Bløde konsonanter Hard religion? Endringer i Sørlandets religiøse liv på 1900-tallet. Kommunion forlag. s 106 - 118.
 • Repstad, Pål; Bjorvand, Agnes-Margrethe; Hägg, Henny Fiskå (2002). Jesu gjenkomst – én eller flere ganger? Et eksempel på sørlandsk bibeltolkning. Bløde konsonanter, hard religion? : endringer i Sørlandets religiøse liv på 1900-tallet. Kommunion. faglig_bok_forlag. s 120 - 126.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2002). Kanskje Gud kan smile? Sørlandskristendommen i Paul Leer-Salvesens barne- og ungdomslitteratur. Bløde konsonanter - hard religion? Endringer i Sørlandets religiøse liv på 1900-tallet. Kommunion forlag. s 160 - 170.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2002). Når barn leser bildebøker. Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. Universitetsforlaget. s 69 - 81.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2002). Vurdering av barnelitteratur. Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. Universitetsforlaget. s 150 - 173.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Repstad, Pål (2002). Å fortolke Sørlandets religiøse liv. Bløde konsonanter - hard religion? Endringer i Sørlandets religiøse liv på 1900-tallet. Redigert av Agnes-Margrethe Bjorvand og Pål Repstad. Kommunion forlag. s 6 - 12.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Omland, Siv-Terese; Takle, Cecilie (2024). Anne-Cath. Vestly. Nye lesninger av forfatterskapet. ISBN: 9788202784348. Cappelen Damm Akademisk. s 228.
 • Lindgren, Astrid; Bjorvand, Agnes-Margrethe; Krogh, Anne (2023). Julestemning (julehefte 2023, m/forord av Agnes-Margrethe Bjorvand). ISBN: 9788242978189. Cappelen Damm AS. s 80.
 • Astrid, Lindgren; Bjorvand, Agnes-Margrethe (2021). Flere Julefortellinger. ISBN: 9788202719920. Cappelen Damm AS. s 79.
 • Lindgren, Astrid; Bjorvand, Agnes-Margrethe; Krogh, Anne (2020). Astrid Lindgren. Julefortellinger. ISBN: 9788202681654. Cappelen Damm AS. s 80.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Sandnes, Hans Jørgen (2020). Anne-Cath. Vestly (BIOGRAFI). ISBN: 9788205530980. Gyldendal Barn og Unge. s 108.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2019). Ungene i Dyreparken. ISBN: 9788241919046. Vigmostad & Bjørke. s 58.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Astrid, Lindgren (2017). Vi på Saltkråkan. ISBN: 9788202543563. Cappelen Damm AS. s 389.
 • Lindgren, Astrid; Bjorvand, Agnes-Margrethe (2016). "Etterord" i nyutgivelse av romanen Ronja røverdatter. ISBN: 9788202526344. Cappelen Damm AS. s 256.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2016). Astrid Lindgren. En biografi for børn. ISBN: 9788702197921. Gyldendal forlag. s 112.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2016). Astrid Lindgren. Hela den fantastiska berättelsen om Astrid Lindgrens liv. ISBN: 978-91-7701-090-6. Modernista. s 112.
 • Lindgren, Astrid; Bjorvand, Agnes-Margrethe (2015). Brødrene Løvehjerte. ISBN: 9788202497392. Cappelen Damm AS. s 268.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2015). Astrid Lindgren. ISBN: 9788202441654. Cappelen Damm AS. s 108.
 • Lindgren, Astrid; Bjorvand, Agnes-Margrethe (2014). Emil fra Lønneberget gir seg ikke. ISBN: 9788202450113. Cappelen Damm AS. s 169.
 • Lindgren, Astrid; Bjorvand, Agnes-Margrethe (2014). Nye spell av Emil fra Lønneberget. ISBN: 9788202435042. Cappelen Damm AS. s 137.
 • Lindgren, Astrid; Bjorvand, Agnes-Margrethe (2014). Per Pusling og åtte andre fortellinger. ISBN: 9788202435059. Cappelen Damm AS. s 139.
 • Lindgren, Astrid; Bjorvand, Agnes-Margrethe (2013). Marikken. ISBN: 9788202421243. Cappelen Damm AS. s 187.
 • Lindgren, Astrid; Bjorvand, Agnes-Margrethe (2013). Emil fra Lønneberget. ISBN: 9788202417062. Cappelen Damm AS. s 105.
 • Lindgren, Astrid; Bjorvand, Agnes-Margrethe (2013). Sunnaneng. ISBN: 9788202421236. Cappelen Damm AS. s 108.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Slettan, Svein (2004). Barneboklesninger. Norsk samtidslitteratur for barn og unge. ISBN: 8245001139. Fagbokforlaget. s 237.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Repstad, Pål (2002). Bløde konsonanter - hard religion? Endringer i Sørlandets religiøse liv på 1900-tallet. ISBN: 8292376011. Kommunion forlag. s 191.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Tønnessen, Elise Seip (2002). Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. ISBN: 8215003117. Universitetsforlaget. s 220.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Nylenna, Mathias (2024). NRK P1 Dagens: Ny serie om Ronja Røverdatter.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2024). Juryleders tale ved utdeling av Kulturdepartementets priser for 2023.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Storvik, Line Fredheim (2024). "Astrid Lindgren fant opp Emil for å trøste barnebarnet".
 • Svennevig, Jan; Bjorvand, Agnes-Margrethe; Mustad, Erik (2024). Colletts kafé: "Forståelse og misforståelse i samtaler".
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Kuhn, Camilla; Lantto, Markus; Wexelsen, Rebecca (2024). "Hvor kommer ideene fra?" - samtale om bildebøker.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2024). Litterær samtale om lesing og Astrid Lindgrens univers.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2023). Pippi Langstrømpes kokebok. Oppskrifter fra Villa Villekulla og de sju hav.

Sist endret: 11.03.2024 11:03