Gå til hovedinnhold

Anders Johan Wickstrøm Andersen

Dean

Professor, DrPH

 
Kontor:
C5054 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
Kontor Gimlemoen I2002

Anders Johan W. Andersen is Professor in Mental Health Care. Since January 2016 he has been Dean of the Faculty of Health and Sport Sciences. He is educated Doctor of Public Health Science from the Nordic School of Public Health in Gothenburg and holds a Major in Health Science from the University of Bergen. Andersen is a graduate nurse from Aker School of Nursing in Oslo and has a specialisation in Psychiatric Nursing. He has worked with education and research since the mid-1990s, and has held several scientific positions. His main field of research is Mental Health.

For publications. Please check: 

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?la=no

Vitenskapelige publikasjoner

 • Strømland, Monica; Bahus, Marianne; Andersen, Anders Johan Wickstrøm (2023). “What’s the Purpose of Having a Say If I Cannot Participate?” A Qualitative Study of Young People’s Experiences of Being Heard and to Participate in Decision-Making Processes in Norwegian Child Welfare Services. The International Journal of Children's Rights. ISSN: 0927-5568. 31 (3). s 729 - 755. doi:10.1163/15718182-31030007.
 • Strømland, Monica; Bahus, Marianne; Andersen, Anders Johan W. (2022). Too Vulnerable to Participate? A Systematic Literature Review of the Gap between a Right to Participate and Participation, in Welfare Services. Journal of Human Rights Practice. ISSN: 1757-9619. 14 (1). s 331 - 351. doi:10.1093/jhuman/huab061.
 • Lund, Janne; Madsen, Ole Jacob; Haugland, Siri Håvås; Andersen, Anders Johan W. (2022). Unngåelse som mestringsarbeid. En kvalitativ studie av jenters håndtering av sosiale utfordringer i skolen. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. ISSN: 2535-7697. 16 (2). s 83 - 101. doi:10.23865/up.v16.3845.
 • Fernee, Carina; Gabrielsen, Leiv Einar; Andersen, Anders Johan W.; Mesel, Terje (2020). Emerging stories of self: long-term outcomes of wilderness therapy in Norway. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning. ISSN: 1472-9679. doi:10.1080/14729679.2020.1730205.
 • Bachke, Carl Christian; Andersen, Anders Johan W. (2020). En annen kompetanse? Den norske dosenten i et kriterie- og kompetanseperspektiv. Å satse på dosenter: Et utviklingsarbeid. ISBN: 9788202695767. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1. s 17 - 35.
 • Fredwall, Terje Emil; Andersen, Anders Johan W.; Larsen, Inger Beate (2019). Historier om en sjømann: Virkelighetskonstruksjoner i norske lærebøker i psykiatri. Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket. ISBN: 978-82-7935-394-2. Abstrakt forlag. 10. s 161 - 178.
 • Strømland, Monica; Andersen, Anders Johan W.; Johansen, Venke Frederike; Bahus, Marianne (2019). In Your Best Interest. A Discussion of How Capability Approach Could be Used as a Guideline to Strengthen and Supplement the Principle of the Child’s Best Interests.. The International Journal of Children's Rights. ISSN: 0927-5568. 27 (3). s 517 - 544. doi:10.1163/15718182-02703009.
 • Fernee, Carina Ribe; Mesel, Terje; Andersen, Anders Johan W.; Gabrielsen, Leiv Einar (2018). Therapy the natural way: A realist exploration of the wilderness therapy treatment process in adolescent mental health care in Norway. Qualitative Health Research. ISSN: 1049-7323. doi:10.1177/1049732318816301.
 • Fernee, Carina Ribe; Gabrielsen, Leiv Einar; Andersen, Anders Johan W.; Mesel, Terje (2016). Unpacking the Black Box of Wilderness Therapy: A Realist Synthesis. Qualitative Health Research. ISSN: 1049-7323. 27 (1). s 114 - 129. doi:10.1177/1049732316655776.
 • Nodeland, Steinar; Larsen, Inger Beate; Mohamedi, Khunche; Nodeland, Siren; Andersen, Anders Johan W. (2016). "Små ting med stor betydning". En kvalitativ studie av meningsinnholdet i begrepene "mestring" og "verdighet".. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 13 (3). s 200 - 209. doi:10.18261/issn.1504-3010-2016-03-03.
 • Andersen, Anders Johan W. (2016). - og ellers. Et essay om livet. Det går for sakte i arbeidet med psykisk helse og rus. ISBN: 9788205491120. Gyldendal Akademisk. Kapittel 2. s 43 - 58.
 • Andersen, Anders Johan W.; Larsen, Inger Beate; Topor, Alain Pierre (2016). Caring through Discipline? Analyzing House Rules in Community Mental Health Services in Norway. Scandinavian Psychologist. ISSN: 1894-5570. 3 (e1). doi:10.15714/scandpsychol.3.e1.
 • Salvini, Andrea; Andersen, Anders Johan W.; Ask, Torunn Alise (2016). Chi è l'assistente sociale? Le rappresentazioni degli studenti in prospettiva comparata. Dinamiche di comunità a servizio sociale. ISBN: 978-886741-7414. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. Kapittel 12. s 193 - 215.
 • Andersen, Anders Johan W.; Fredwall, Terje Emil; Larsen, Inger Beate (2016). Framtidstro og underordning: En lesning av tolv lærebøker i psykiatrisk sykepleie og psykiatri. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 13 (1-2). s 45 - 56. doi:10.18261/issn.1504-3010-2016-01-02-06.
 • Andersen, Anders Johan W.; Borg, Marit; Karlsson, Bengt Eirik; Larsen, Inger Beate (2016). Mer av det samme? En studie av tildelings­praksiser i Program for psykisk helse, Norges forsknings­råd i perioden 1995–2015. Scandinavian Psychologist. ISSN: 1894-5570. 3doi:10.15714/scandpsychol.3.e13.
 • Gullslett, Monika K.; Kim, Hesook Suzie; Andersen, Anders Johan W.; Borg, Marit (2016). “Emotional Darkness without Solutions”: Subjective Experiences of Mental Health Crisis. International Journal of Mental Health. ISSN: 0020-7411. 45 (3). s 161 - 170. doi:10.1080/00207411.2016.1185875.
 • Andersen, Anders Johan W. (2015). "Lytteposter og prøverom" - Psykiske helsetjenester på Internett. Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. ISBN: 9788215024035. Universitetsforlaget. Kapittel 10. s 104 - 110.
 • Andersen, Anders Johan W.; Larsen, Inger Beate; Ulland, Erna (2015). Bidrag til en ny praksis? Utvikling og forskning i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Agder i perioden 2008-2013. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 12 (1). s 3 - 16.
 • Fernee, Carina Ribe; Gabrielsen, Leiv Einar; Andersen, Anders Johan W.; Mesel, Terje (2015). Therapy in the open air: Introducing wilderness therapy to adolescent mental health services in Scandinavia.. Scandinavian Psychologist. ISSN: 1894-5570. 2doi:10.15714/scandpsychol.2.e14.
 • Ulland, Dagfinn; Andersen, Anders Johan W.; Larsen, Inger Beate; Seikkula, Jaakko (2013). Generating Dialogical Practices in Mental Health: Experiences from Southern Norway, 1998–2008. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research. ISSN: 0894-587X. 41 (3). s 410 - 419. doi:10.1007/s10488-013-0479-3.
 • Andersen, Ander Johan W. (2014). Psykisk sykdom - et resultat av forhandlinger?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 11 (3). s 201 - 210.
 • Steig, Marianne Hovet; Andersen, Ander Johan W. (2013). Erfaringer med bruk av kartleggingsskjema for å styrke barneperspektivet i spesialisthelsetjenesten. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 10 (3). s 229 - 238.
 • Andersen, Ander Johan W. (2013). Forstyrrelsens filosofi. Om å tenke med Jens Bjørneboe og Michel Foucault. Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. ISBN: 9788202401641. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 12.
 • Andersen, Anders Johan Wickstrøm; Svensson, Tommy (2011). Internet-based mental health services in Norway and Sweden : characteristics and consequences. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research. ISSN: 0894-587X. 40 (2). s 145 - 153. doi:10.1007/s10488-011-0388-2.
 • Andersen, Ander Johan W.; Grelland, Hans; Lundstøl, John (2013). Mangfold og samtidighet. Skisser til et faglig grunnlag for psykisk helsearbeid. Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. ISBN: 978-82-92712-74-0. Portal forlag. Kapittel 13. s 190 - 204.
 • Larsen, Inger Beate; Andersen, Ander Johan W.; Hasund, Ingrid Kristine (2012). "Heaven and Hell on Earth". A critical discourse analysis of religious terms in Norwegian autobiographies describing personal experiences of mental health problems. Mental Health, Religion & Culture. ISSN: 1367-4676. s 1 - 16. doi:10.1080/13674676.2012.721347.
 • Andersen, Anders Johan Wickstrøm (2012). Den syke normaliteten - Hvordan blir psykiske lidelser beskrevet i norske informasjonskampanjer?. Psykisk helse og rus. ISSN: 1892-6509. 23 (2). s 32 - 48.
 • Andersen, Anders Johan Wickstrøm; Larsen, Inger Beate (2012). Hell on earth: Textual reflections on the experience of mental illness. Journal of Mental Health. ISSN: 0963-8237. 21 (2). s 175 - 182. doi:10.3109/09638237.2012.667885.
 • Andersen, Ander Johan W.; Svensson, Tommy (2012). Reaching out to people struggling with their lives. A discourse analysis of answers from Internet-based services in Norway and Sweden. Psychology Research and Behavior Management. ISSN: 1179-1578. 5s 113 - 121. doi:10.2147/PRBM.S34524.
 • Andersen, Anders Johan Wickstrøm; Svensson, Tommy (2012). Struggles of Recognition. A content analysis of messages posted on Internet. Journal of Multidisciplinary Healthcare. ISSN: 1178-2390. 5s 153 - 162. doi:10.2147/JMDH.S33418.
 • Andersen, Ander Johan W.; Svensson, Tommy (2012). The dialogical bricoleur? Expectations towards internet-based services in Norway and Sweden. Nordic Social Work Research. ISSN: 2156-857X. 2 (2). s 137 - 152. doi:10.1080/2156857X.2012.707620.
 • Larsen, Inger Beate; Andersen, Anders Johan Wickstrøm (2011). "Tvangstrøye og ensomhet, blomstervaser og kjærlighet" : hvordan beskriver skandinaviske brukere av psykisk helsevern sine erfaringer med den hjelpen de ble tilbudt?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 8 (2). s 120 - 130.
 • Andersen, Anders Johan W. (2011). Den kritiske ettertanke. Undersøkelser fra en avgått redaktør. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 8 (1). s 4 - 15.
 • Andersen, Anders Johan Wickstrøm (2011). Dårekisten i Arendal. Aust-Agder-arv. ISSN: 0572-4368. s 38 - 52.
 • Larsen, Inger Beate; Andersen, Anders Johan W. (2011). En hellig plikt - Hvordan beskriver brukere av psykisk helsevern seg selv, og hvilke motiver oppgir de for å nedfelle sine erfaringer skriftlig?. Klinisk Sygepleje. ISSN: 0902-2767. 25 (1). s 38 - 47.
 • Volden, Odd; Andersen, Anders Johan Wickstrøm (2011). From Unser Participation to User Interface. Reflections On The Need For New Metaphores In The Mental Health Field. Interactions, Health and Community. ISBN: 9788884928023. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. Chapter XVIII. s 255 - 266.
 • Andersen, Anders Johan Wickstrøm (2011). Governing Health. Discourse Analysis in Public Health Research. Interactions, Health and Community. ISBN: 9788884928023. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. Chapter I. s 21 - 34.
 • Andersen, Anders Johan W. (2010). En vanvittig historie - omsorgen for sinnslidende i Aust-Agder. Utdanning til omsorg : i fortid, nåtid og framtid. ISBN: 978-82-05-40070-2. Gyldendal Akademisk. Kapittel 7. s 92 - 116.
 • Andersen, Anders Johan Wickstrøm; Svensson, Tommy (2010). Psykisk helsearbeid på internett : konsekvenser for normalitets- og identitetsdannelse hos ungdom. Norsk Epidemiologi. ISSN: 0803-2491. 20 (1). s 5 - 14.
 • Andersen, Anders Johan W. (2010). Service-User Organisations and the Significance of the Voluntary Sector in Scandinavia. Toscano M. A. (a cura di), Zoon Politikon 2010 II. Politiche sociali e partecipazione. On Social Policy and Participation, Casa Editrice Le Lettere, Firenze, 2010. ISBN: 9788860874061. Le Lettere Editrice. Capitolo III.
 • Andersen, Anders Johan W. (2010). Skolen i sykehuset - om framveksten av en sykepleierutdanning. Utdanning til omsorg : i fortid, nåtid og framtid. ISBN: 978-82-05-40070-2. Gyldendal Akademisk. Kapittl 3. s 32 - 46.
 • Andersen, Anders Johan W. (2010). Åpenhetens tvetydighet. Hvordan kan antistigmakampanjer forsterke stigmatisering?. Klinisk Sygepleje. ISSN: 0902-2767. 24 (1). s 4 - 6.
 • Andersen, Anders Johan W. (2009). Den levende kunnskapen. Mitt liv som menneske : psykisk helse slik barn, ungdom, foreldre og deres hjelpere ser det / Rolf Rohde og Stéphane Vildalen (red.). Portal Forlag. faglig_bok_forlag. s 25 - 33.
 • Andersen, Anders Johan W. (2006). Kompetansebehov i endring?. Årbok 2006. Klinikk for psykiatri og avhengighetsbehandling, Sørlandets Sykehus HF. faglig_bok_institusjon. s 48 - 53.
 • Andersen, Anders Johan W.; Karlsson, Bengt Eirik (2001). Forståelse av og perspektiv på psykisk helsearbeid. Forståelse av og perspektiv på psykisk helsearbeid. J.W. Cappelens Forlag AS. laerebok. s 1216 - 1236.
 • Karlsson, Bengt Eirik; Andersen, Anders Johan W. (1998). Introduksjon. Introduksjon. ad Notam Gyldendal. s 13 - 29.
 • Andersen, Anders Johan W. (1997). Innledning. Andersen, Anders Johan W. (red.) Uten fasig. Perspektiver på miljøterapi. Cappelen Akademisk Forlag. Cappelen Damm Akademisk. laerebok. s 11 - 19.
 • Andersen, Anders Johan W. (1997). Miljøterapi - det utfordrende mangfoldet. Andersen, Anders Johan W. (red.) Uten fasit. Perspektiver på miljøterapi. Cappelen Akademisk Forlag. Cappelen Damm Akademisk. laerebok. s 219 - 249.
 • Andersen, Anders Johan W. (2018). Psykisk helsearbeid - en gang til. ISBN: 9788205500938. Gyldendal Akademisk. s 236.
 • Andersen, Ander Johan W.; Larsen, Inger Beate; Thorød, Anne Brita (2013). Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. ISBN: 9788202401641. Cappelen Damm Akademisk. s 196.
 • Salvini, Andrea; Andersen, Anders Johan Wickstrøm (2011). Interactions, Health and Community. ISBN: 9788884928023. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. s 293.
 • Andersen, Anders Johan Wickstrøm; Larsen, Inger Beate; Söderhamn, Olle (2010). Utdanning til omsorg : i fortid, nåtid og framtid. ISBN: 978-82-05-40070-2. Gyldendal Akademisk. s 223.
 • Andersen, Anders Johan W. (1997). Uten fasit. Perspektiver på miljøterapi. ISBN: 8245602000. Cappelen Damm Akademisk. s 262.
 • Karlsson, Bengt Eirik; Andersen, Anders Johan W. (1998). Psykiatri i endring - forståelse og perspektiv på klinisk arbeid. ISBN: 8241709218. ad Notam Gyldendal. s 248.
 • Andersen, Anders Johan W.; Karlsson, Bengt (2011). Variasjon og dialog. Perspektiver på psykisk helsearbeid. ISBN: 978-82-15-01542-2. Universitetsforlaget. s 281.
 • Andersen, Anders Johan W.; Karlsson, Bengt (1998). Psykiatri i endring-forståelse og perspektiv på klinisk arb eid. ISBN: 82-417-0921-8. AdNotam Gyldendal.
 • Andersen, Anders Johan W. (2024). Vitenskapen om å pleie syke - fra forestillinger om kvasivitenskapelig støv til et helhetlig kunnskapsgrunnlag for omsorg og faglig forsvarlig helsehjelp til mennesker i sårbare livssituasjoner.
 • Bachke, Carl Christian; Andersen, Anders Johan W.; Dalehefte, Inger Marie (2021). Podcast: Er den norske dosentstillingen unik?.
 • Andersen, Anders Johan W. (2021). Utdanningens rolle - om betydning av erfarings- og brukerkunnskap i profesjonsutdanninger.

Sist endret: 1.03.2024 08:03