Gå til hovedinnhold

Andreas Gisle Lombnæs

Professor

Vitenskapelige publikasjoner

 • Lombnæs, Andreas (2022). Ånd og støv. Henrik Wergelands myte om uendelig skapelse.. Ung må Wergeland ennå være. Sju artikler. ISBN: 9788293690108. Alvheim og Eide akademisk forlag. Del II. s 99 - 126.
 • Lombnæs, Andreas (2021). Symboler, bilder, ting. Jan Erik Volds dikt «Det alle vet» (1968) og Stein Mehrens Menneske bære ditt bilde frem (1975). A Lifetime Dedicated to Norwegian Language and Literature. ISBN: 978-606-37-1027-8. Presa Universitară Clujeană. Contemporary Literature and Film. s 201 - 210.
 • Lombnæs, Andreas (2021). «ute av oss selv». Metafysikk, sanselighet og identitet i Stein Mehrens diktsamling Corona (1986). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. 108 (4). s 253 - 267. doi:10.18261/issn.1500-1989-2021-04-03.
 • Lombnæs, Andreas (2020). Uskyldige gleder, farlige slutninger. Selvhat og fundamentalisme i Knut Hamsuns roman Den siste Glæde (11912). Acta Universitatis Carolinae Philologica. ISSN: 0567-8269. (1). s 79 - 93.
 • Lombnæs, Andreas (2017). John Gibson, ed.: The Philosophy of Poetry. Bokanmeldelse. Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning. ISSN: 2464-4137. 2 (1). s 107 - 109. doi:10.18261/issn.2464-4137-2017-01-08.
 • Lombnæs, Andreas (2016). Sjangerkollaps og sjangerkonstruksjon. Eksemplet Cecilie Løveid. Cecilie Løveids forfatterskap. ISBN: 978-82-7518-240-9. Oplandske Bokforlag. artikkel. s 25 - 37.
 • Lombnæs, Andreas; Bonde, Anders (2015). Fra linje til konstellasjon. Skriftens verden og musikkvideoens: a-ha's Take On Me. Lydspor : når musikk møter tekst og bilder. ISBN: 978-82-8314-032-3. Portal forlag. Del II. s 100 - 126.
 • Lombnæs, Andreas; Jensen, Magnus Thunes; Forsgren, Frida (2015). Frihet fra friheten. Sturmgeists Unknown Soldier (video). Lydspor : når musikk møter tekst og bilder. ISBN: 978-82-8314-032-3. Portal forlag. Del II. s 78 - 99.
 • Lombnæs, Andreas (2014). Massen som speil : vandringer i det moderne. Flanörens värdsbild. ISBN: 978-91-7402-423-4. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Kapittel. s 52 - 61.
 • Lombnæs, Andreas (2014). Vendingen fra livet. Litt om dødsmotivet hos Olaf Bull og andre. Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur. ISBN: 978-82-321-0244-0. Akademika forlag. Bokkapittel. s 135 - 148.
 • Lombnæs, Andreas (2014). Å skape seg selv : subjektets vilkår hos Dag Solstad. Norsk Litterær Årbok. ISSN: 0078-1266. s 168 - 194.
 • Lombnæs, Andreas (2013). Identitet i spill. Frihet og gjentagelse i Dag Solstads roman Irr! Grønt! (1969). Norsk Litterær Årbok. ISSN: 0078-1266. s 71 - 92.
 • Lombnæs, Andreas (2013). Sig selv at døde – Subjektet i Henrik Ibsens Brand (1866) og Peer Gynt (1867). European Journal of Scandinavian Studies. ISSN: 2191-9399. 43 (2). s 135 - 162. doi:10.1515/ejss-2013-0008.
 • Lombnæs, Andreas (2013). Texts Disclosing Nothing. Michael Maier, Atalanta fugiens (The Fleeing Atalanta; 1617), and Gunnar Wærness, Bli verden (Become World; 2007). Journal of Illustration Studies. ISSN: 1753-9528. December
 • Lombnæs, Andreas (2011). ET SANT OG EKTE LIV I EN FALSK OG NARKOMAN VERDEN. Begjær, produksjon og identitet i Thure Erik Lunds Myrbråtenfortellinger (1999-2005). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. (3). s 240 - 257.
 • Lombnæs, Andreas (2011). KUNST ER LIV. Språket, virkeligheten og Jan Erik Volds kykelipi. Norsk avantgarde. ISBN: 978-82-7099-649-0. Novus Forlag. s 477 - 491.
 • Lombnæs, Andreas (2011). Vannselgeren. Volds linjer. ISBN: 978-82-7477-513-8. Unipub forlag. I. s 19 - 28.
 • Lombnæs, Andreas G. (2010). Det glemte. Materialitet og meningsskaping i Gunnar Wærness: Bli verden (2007). Skrift/Bilde/Lyd: Analyse av sammensatte tekster. ISBN: 978-82-7634-858-3. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. kapittel. s 243 - 259.
 • Lombnæs, Andreas G. (2010). Menneskets natur. Individualitet og totalitet hos Henrik Wergeland og Henrich Steffens. Henrik-Henrich-Heinrich: Interkulturelle perpektiver på Steffens og Wergeland. ISBN: 978-82-8217-011-6. Hertervig Akademisk. kapittel. s 157 - 167.
 • Lombnæs, Andreas (2010). The Great Terrorist. One of Hamsun's Mysteries. Knut Hamsun and Georgia, Return to Wonderland 1899-2009. ISBN: 978-9941-0-2756-7. Knut Hamsuns Society in Caucasus. Kapittel. s 41 - 45.
 • Lombnæs, Andreas G. (2009). Nobelprisen i litteratur 2008 : Le Clézio: Den sanselige ekstasens forfatter. Årbok 2008 / Agder vitenskapsakademi. ISBN: 9788276348545. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. faglig_bok_forlag. s 165 - 168.
 • Lombnæs, Andreas G. (2008). Et individuelt Tilfælde. Subjekt og modernitet i Knut Hamsuns Mysterier (1892). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. 95 (4). s 373 - 390.
 • Lombnæs, Andreas G. (2008). Før skapelsen. Poetikken i Skabelsen, Mennesket og Messias¿ tilegnelsesdikt. Bedre Tiders Morgenrøde. Utopi og modernitet hos Henrik Wergeland. Novus Forlag. s 43 - 65.
 • Lombnæs, Andreas G. (2008). Tingenes imperativ. Personlig lyrikk og upersonlig. Ole Karlsen (red): Krysninger. Om moderne nordisk lyrikk. Unipub forlag. s 169 - 184.
 • Lombnæs, Andreas G. (2007). "Sovande ser eg, vaken jeng eg drøimer" Dikterer Ivar Mortensson Egnund. Årbok for Nord-Østerdalen. Nordøsterdalsmuseet. faglig_bok_institusjon. s 98 - 104.
 • Lombnæs, Andreas G. (2007). Heaven and Hell: Constant Changes in the Metaphysics of the City. Urban Preoccupations : Mental and Material Landscapes. Fabrizio Serra Editore. s 229 - 244.
 • Lombnæs, Andreas G. (2007). Skapende fravær - Språk, subjekt og utviklingstro i Henrik Wergelands Skabelsen. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. (1). s 18 - 38.
 • Lombnæs, Andreas G. (2006). Barokke strategier. Barokken ? litterær periode eller retorisk register?. Baumgartner, Walter [Hg]: Ostsee-Barock. Texte und Kultur. LIT Verlag. s 297 - 306.
 • Lombnæs, Andreas G. (2006). Saga-mirakler : Tid, rom og genre i Eyrbyggja saga [Fremmed fare : Ondskap, pest og kristendom i Eyrbyggja saga]. Tango del Norte. Festschrift für Walter Baumgartner. Herausgegeben von Cornelia Krüger und Frithjof Strauss. Unter Mitwirkung von Dorothée Goetze. Jens E. Olesen, Universität Greifswald. faglig_bok_forlag. s 57 - 71.
 • Lombnæs, Andreas G. (2006). To versjoner av Det Andre. Dag Solstad: "Moskva" (Svingstol, 1967) og Det kinesiske postbudets beretning i Arild Asnes 1970 (1971). Rossel, Sven Hakon, Hrsg: Der Norden im Ausland - das Ausland im Norden. Formung und Transformation von Konzepten und Bildern des Anderen vom Mittelalter bis heute. Praesens Verlag. s 424 - 432.
 • Lombnæs, Andreas G. (2005). Det hellige(s) tegn. Tre religiøse diskurser. Davidsen, Ole et al, red: Litteraturen og det hellige. Urtekst - Intertekst - Kontekst. Aarhus Universitetsforlag. s 164 - 176.
 • Lombnæs, Andreas G. (2005). Dårskapens nytte. Rasjonelt og irrasjonelt i Holbergs komedier. Tjønneland, Eivind, red: Den mangfoldige Holberg. Aschehoug & Co. s 327 - 336.
 • Lombnæs, Andreas G. (2005). Homeward Bound. Three Versions of Exile. Moen, Randi Langen, editor: Emigrant Literature and Emigrated Authors. The Nordic Countries in a World Perspective. Panozzo Editore. faglig_bok_forlag. s 57 - 65.
 • Lombnæs, Andreas G. (2004). Fortellerens fabel. Lyrikk som metanarrativ i P. Brekke: Roerne fra Itaka (1960) og J.E. Vold: Mor Godhjertas glade versjon. Ja (1968). Gemzøe, Anker et al, red: Fortællingen i Norden efter 1960. Aalborg Universitetsforlag. s 470 - 477.
 • Lombnæs, Andreas G. (2004). Motsetningenes maskepi. Gro Dahles grusomme idyller. Per Arne Michelsen og Marianne Røskeland (red): Nye forklaringer. Lesninger av norsk 1990-tallslitteratur. Fagbokforlaget. s 197 - 206.
 • Lombnæs, Andreas G. (2003). Den moderne erfarings tolk. Etterord til Paal Brekkes gjendiktninger av T.S. Eliot. Det golde landet og andre dikt / T.S. Eliot ; gjendiktninger av Paal Brekke ; etterord ved Andreas G. Lombnæs. Aschehoug.
 • Lombnæs, Andreas G. (2003). Obstfelders modernitet. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. (1). s 4 - 19.
 • Lombnæs, Andreas G. (2003). Spor av liv / på sporet av liv. Tor Ulvens barokke modernisme. Steinens hvorfor er ditt hvorfor. Om Tor Ulvens forfatterskap. Unipub forlag. s 97 - 112.
 • Lombnæs, Andreas G. (2002). Die Wahrheit des Romans oder "er her nogen forborgen Trolderie under al denne Forvirring". Geschlecht und Gattung im ersten nordischen Roman. Skandinavische Literaturen der frühen Neuzeit. A. Francke Verlag. s 235 - 254.
 • Lombnæs, Andreas G. (2002). Ut av det romantiske bakrommet. All denne hvithet. En bok for Kjell Heggelund. Aschehoug Forlag. s 29 - 34.
 • Lombnæs, Andreas G. (2002). Völuspá: mytenes ragnarok, litteraturens fødsel. On the Threshold. New Studies in Nordic Literature. Norvik Press. s 75 - 83.
 • Lombnæs, Andreas G. (2001). DE SISTE TING OG DE FØRSTE. Völuspá og litteratur(vitenskap)ens grenser. ?. 2s 129 - 144.
 • Lombnæs, Andreas G. (2001). MODERNITET OG MENING HOS ARNULF ØVERLAND OG PAAL BREKKE. Ole Karlsen, (red.) Lenkede fugler som evig letter: om Paal Brekkes forfatterskap. Cappelen Damm Akademisk. s 123 - 135.
 • Lombnæs, Andreas G. (2001). THE READINESS IS ALL. HAMLETS ERFARING - OG VÅR. Ragnhild E. Reinton og Irene Iversen (red): Litteratur og erfaring. Spartacus forlag. s 139 - 148.
 • Lombnæs, Andreas G. (2000). Digtets Aand og tidsånden. -. -. faglig_bok_forlag. s 376 - 382.
 • Lombnæs, Andreas G. (2000). I språket, i verden. Jan Erik Volds Bok 1-10. -. -. faglig_bok_forlag. s 41 - 60.
 • Lombnæs, Andreas G. (2000). LÆBERS PLIGT OG LEMMERS FACTER. FILOLOGISK TILFORSIKT OG RETORISK ANFEKTELSE HOS PETTER DASS. Kunne ikke finne tidsskrift Ro, Sigmu. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 49 - 61.
 • Lombnæs, Andreas G. (2000). Tekstens verden, verden i teksten [Innledning]. Kunne ikke finne tidsskrift Ro, Sigmu. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 5 - 7.
 • Lombnæs, Andreas G. (1999). Den dobbelte natur. Mening og materie i førmoderne litteratur. Naturhistorier. Naturoppfatning, menneskesyn og poetikk i skandinavisk litteratur. Cappelen Damm Akademisk. s 67 - 88.
 • Bache-Wiig, Harald; Lærkesen, Ivar; Lombnæs, Andreas (1999). Innledning. Naturhistorier.Naturoppfatning, menneskesyn og poetikk i skandinavisk litteratur. Cappelen Damm Akademisk.
 • Thon, Jahn Holljen; Lombnæs, Andreas (2017). Medier, historie og mening. Studier i kulturelle formidlingsformer. ISBN: 978-82-8314-113-9. Portal forlag. s 186.
 • Lombnæs, Andreas (2015). Seg selv. Subjektfremstillinger i norsk litteratur. ISBN: 978-82-7099-834-0. Novus Forlag. s 325.
 • Lombnæs, Andreas G. (2008). Bedre Tiders Morgenrøde... Utopi og modernitet hos Henrik Wergeland. ISBN: 9788270994830. Novus Forlag. s 205.
 • Lombnæs, Andreas m.fl. (1999). Naturhistorier. Naturoppfatning, menneskesyn og poetikk i skandinavisk litteratur. Landslaget for norskundervisning. Cappelen Akademisk Forlag.
 • Thon, Jahn; Lombnæs, Andreas (2008). Bokens tittel: Bedre tiders morgenrøde.. Utopi og modernitet hos Henrik Wergeland. Artikkel av Svein Gundersen: Henrik Wergeland - en forsømt dramatiker. ISBN: 978-82-7099-483-0. Novus Forlag. s 23.
 • Lærkesen, Ivar; Bache-Wiig, Harald; Lombnæs, Andreas (1999). Naturhistorier.Naturoppfatning, menneskesyn og poetikk i skandinavisk litteratur. Cappelen Damm Akademisk. s -1.
 • Lærkesen, Ivar; Bache-Wiig, Harald; Lombnæs, Andreas (1999). Naturhistorier: Naturoppfatning, menneskesyn og poetikk i skandinavisk litteratur. ISBN: 82-456-0618-9. Cappelen Damm Akademisk.
 • Lombnæs, Andreas G.; Thon, Jahn (2008). Bedre tiders morgenrøde-. ISBN: 978-82-7099-483-0. Novus Forlag.
 • Lombnæs, Andreas G.; Thon, Jahn holljen (2008). Bedre Tiders Morgenrøde ... Utopi og modernitet hos Henrik Wergeland. ISBN: 978-82-7099-483-0. Novus Forlag. s 205.
 • Lombnæs, Andreas (2024). HIMLENS STIGE. Metafor, allegori og symbol i Henrik Wergelands dikt «Min lille Kanin» (1829).
 • Lombnæs, Andreas (2023). What Everybody Knows. Presentation and representation in lyric poetry, á propos Jan Erik Vold´s poem “Det alle vet” (1968).
 • Lombnæs, Andreas (2019). "Alt må høres"! Dyrenes stemmer i Wergelands diktning.

Ekspertområder

Sist endret: 21.06.2018 14:06