Gå til hovedinnhold
 
Kontor:
E1028A ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Faglige interesser

Global history

Vitenskapelige publikasjoner

 • Aase, Andreas (2012). Hvilken rolle har religion spilt i velstandsutviklingen?. Religionens rolle i bistand og utvikling. ISBN: 978-82-92712-64-1. Portal forlag. Kapittel 4. s 63 - 80.
 • Aase, Andreas (2005). In Search of Norwegian Values. Eva Maagerø og Birte Simonsen (red): Norway: Society and Culture. Portal forlag. faglig_bok_forlag. s 13 - 27.
 • Aase, Andreas (2004). Globalisering. Rikdom og fattigdom. Mennesker og miljø. Portal. Verden etter 1850. Det Norske Samlaget. laerebok. s 204 - 244.
 • Aase, Andreas (2020). En kort introduksjon til globaliseringens historie før 1800. ISBN: 978-82-02-62155-1. Cappelen Damm Akademisk. s 162.
 • Aase, Andreas (2012). Om rikdommens og fattigdommens årsaker. ISBN: 978-82-92712-67-2. Portal forlag. s 142.
 • Abrahamsen, Olav Arild; Dyrvik, Ståle; Nielsen, May-Brith Ohman; Aase, Andreas (2007). Portal. Verdenshistorie og norgeshistorie etter 1750. Det Norske Samlaget.
 • Aase, Andreas; Abrahamsen, Olav Arild (2006). Portal, Verdenshistorie 2. Verden efter 1914. ISBN: 8779882390. Malling Beck. s 170.
 • Aase, Andreas; Abrahamsen, Olav Arild (2006). Portal, Verdenshistorie 1. Verden før 1914. ISBN: 8779882382. Malling Beck. s 200.
 • Aase, Andreas (2006). Å lede mennesker: verdier, veivalg og virkemidler /Anne Hilde Hals, Ingebjørg Trydal, Andreas Aase. ISBN: 8292712046. Portal forlag. s 183.
 • Aase, Andreas (2003). Portal. Verden før 1850. Historie for videregående skole. ISBN: 8252157823. Det Norske Samlaget. s 263.
 • Leer-Salvesen, Paul; Hanssen, Haakon Smedsvig; Aase, Andreas (1996). Natur og mennesker - en miljøhistorie. ISBN: 8200225321. Universitetsforlaget.
 • Aase, Andreas; Ruhaven, Ingvild (2022). Store spørsmål i historiefaget - hva, hvordan og hvorfor?.
 • Aase, Andreas; Ruhaven, Ingvild (2022). Lange linjer i globalhistorien - politisk organisering.
 • Aase, Andreas; Ruhaven, Ingvild (2022). Lange linjer i globalhistorien - livsgrunnlag, rikdom og ressurser.
 • Guttormsen, Vigdis; Ask, Anne Merete Selvik; Aase, Andreas (2022). The Refugee Situation from my Professional Perspective.
 • Aase, Andreas (2013). Hva er globalhistorie?.

Sist endret: 21.06.2018 14:06