Gå til hovedinnhold

Andre Tofteland

Associate Professor

Associate professor

 
Kontor:
9I159 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )
Kontortid:
0800-1600

Tofteland has his education from University of Agder (Siviløkonom) and the Norwegian School of Economics (HAE). He has served as the faculty director at the School of Business and Law at University of Agder, where he previously served as associate professor and Head of Department at the Department of Economics and Finance. Tofteland was previously a member of the Accounting Standard Committee (RSS) at the Norwegian Accounting Standards Board (NASB) and the Professional Committee in the Association for Good Municipal Accounting Standards (GKRS).

Faglige interesser

Financial accounting theory, in particular the use of accounting theory in developing normative accounting standards for business and non-business entities.

 • Financial Accounting Theory 101 (BA)
 • Financial Accounting 101 (BA)
 • Financial Accounting 201 (BA)
 • Financial Accounting 301 (BA)
 • Governmental Accounting 101 (BA)

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Tofteland, André; Fladstad, Harald N. (2000). Finansregnskap med Analyse, Del 1 12.utg av Arne Kinserdal --> Produsert eksempler i læreboken, jf. forord i boken. Finansregnskap med analyse - Del 1. Cappelen Damm Akademisk. laerebok. s 1 - 383.
 • Fladstad, Harald N.; Kvifte, Steinar S.; Tofteland, André (1999). Høyere revisorutdanning - behov for endringer?. Revisjon og Regnskap 1/99. Den norske Revisorforening. faglig_bok_institusjon. s 54 - 59.
 • Tofteland, Andre (2011). Finansregnskap - Vurdering og analyse Oppgavesamling. ISBN: 978-82-450-0972-9. Fagbokforlaget. s 315.
 • Tofteland, Andre (2011). Finansregnskap - Vurdering og analyse. ISBN: 978-82-450-0973-6. Fagbokforlaget. s 271.
 • Tofteland, Andre; Kvifte, Steinar Sars; Bernhoft, Anne-Cathrine (2011). Finansregnskap - God regnskapsskikk og IFRS. ISBN: 978-82-450-0902-6. Fagbokforlaget. s 299.
 • Tofteland, Andre; Kvifte, Steinar Sars; Bernhoft, Anne-Cathrine (2011). Finansregnskap - God regnskapsskikk og IFRS Oppgavesamling. ISBN: 978-82-450-0903-3. Fagbokforlaget. s 618.
 • Tofteland, Andre; Fladstad, Harald; Kvifte, Steinar Sars (2005). Finansregnskap - Årsregnskap og god regnskapsskikk - Oppgavesamling. ISBN: 8245001899. Fagbokforlaget. s 530.
 • Tofteland, Andre; Fladstad, Harald (2005). Finansregnskap - Vurdering og analyse - Oppgavesamling. ISBN: 8245001880. Fagbokforlaget. s 297.
 • Tofteland, Andre; Fladstad, Harald (2005). Finansregnskap - Vurdering og analyse. ISBN: 8245001856. Fagbokforlaget. s 252.
 • Fladstad, Harald; Kvifte, Steinar Sars; Tofteland, Andre (2002). Årsregnskap og god regnskapsskikk - Oppgaver og løsningsforslag. ISBN: 8270821632. DnR Forlag. s 465.
 • Fladstad, Harald; Tofteland, Andre (2002). Finansregnskap og analyse - Oppgavesamling med løsninger og veiledninger. ISBN: 8202218330. Cappelen Damm Akademisk. s 296.
 • Fladstad, Harald; Tofteland, Andre; Kvifte, Steinar Sars (2001). Årsregnskap og god regnskapsskikk - Oppgaver og løsningsforslag. ISBN: 8270821403. Den norske Revisorforening. s 431.
 • Fladstad, Harald N.; Tofteland, Andre (1998). Finansregnskap og analyse - Oppgavesamling med løsninger og veiledninger. ISBN: 82-456-0608-1. Cappelen Damm Akademisk. s 270.
 • Fladstad, Harald N.; Tofteland, André (1999). Finansregnskap og analyse - Oppgavesamling med løsninger og veiledninger. ISBN: 82-456-0812-2. Cappelen Damm Akademisk. s 336.
 • Kvifte, Steinar S.; Tofteland, Andre (2008). God regnskapsskikk og IFRS. Fagbokforlaget.

Ekspertområder

Sist endret: 31.10.2023 09:10