Gå til hovedinnhold

Ane Ugland Albæk

Postdoctoral Research Fellow

 
Kontor:
C5032 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Halvorsen, Margrethe S.; Stige, Signe Hjelen; Halvorsen, Jorunn E.; Binder, Per-Einar; Måkestad, Elida; Albæk, Ane Ugland; Andersen, Ann Christin (2024). Detecting child sexual abuse in child and adolescent psychiatry: a survey study of healthcare professionals’ assessment practice. International Journal of Mental Health Systems. ISSN: 1752-4458. 18 (1). s 1 - 12. doi:10.1186/s13033-024-00632-y.
 • Haugland, Siri H.; Dovran, Anders; Albæk, Ane Ugland; Sivertsen, Børge (2021). Adverse Childhood Experiences Among 28,047 Norwegian Adults From a General Population. Frontiers in Public Health. ISSN: 2296-2565. 9doi:10.3389/fpubh.2021.711344.
 • Albæk, Ane Ugland; Binder, Per-Einar; Milde, Anne Marita (2019). Entering an emotional minefield: professionals’ experiences with facilitators to address abuse in child interviews.. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 19 (302). doi:10.1186/s12913-019-4128-8.
 • Albæk, Ane Ugland; Binder, Per-Einar; Milde, Anne Marita (2019). Plunging into a dark sea of emotions: Professionals’ emotional experiences addressing child abuse in interviews with children. Qualitative Health Research. ISSN: 1049-7323. s 1 - 13. doi:10.1177/1049732318825145.
 • Albæk, Ane Ugland; Kinn, Liv Grethe; Milde, Anne Marita (2017). Walking children through a minefield: how professionals experience exploring adverse childhood experiences. Qualitative Health Research. ISSN: 1049-7323. 28 (2). s 231 - 244. doi:10.1177/1049732317734828.
 • Albæk, Ane Ugland; Milde, Anne Marita (2017). Nevrobiologisk forståelse av traumeminner. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN: 0332-6470. 54 (10). s 951 - 957.
 • Albæk, Ane Ugland; Albæk, Mogens; Slotten, Helge (2014). Core principles of trauma informed care. Nordic work with traumatised refugees: Do we really care. ISBN: 9781443861366. Cambridge Scholars Publishing. Part III, chapter three. s 132 - 143.
 • Slotten, Helge; Albæk, Ane Ugland (2014). How may adverse experiences of the refugee mother affect the unborn child?. Nordic work with traumatised refugees: Do we really care. ISBN: 9781443861366. Cambridge Scholars Publishing. Part V, chapter one. s 212 - 220.
 • Albæk, Ane Ugland; Albæk, Mogens (2011). The missing link of assessment : exploring contributing factors for "non-assesment" of psychological trauma in children and adolescents by professionals. Today’s Children are Tomorrow’s Parents. ISSN: 1582-1889. s 42 - 53.
 • Albæk, Ane Ugland (2024). Å snakke om vold og overgrep.
 • Albæk, Ane Ugland (2024). Traumer og stress, og hvordan hjelpe?.
 • Albæk, Ane Ugland (2024). Klarer ikke hjelpe alle: – Ingen tvil om at noe må gjøres.
 • Albæk, Ane Ugland (2024). Å navigere i et emosjonelt minefelt; hva trenger ansatte for å jobbe med vold og overgrepssaker?.
 • Albæk, Ane Ugland (2024). Emosjonelt belastende arbeid - lær deg verktøy for å kunne stå i belastende arbeidssituasjoner over tid, og veilede og støtte kollegaene dine i forhold til dette.
 • Albæk, Ane Ugland (2023). Emosjonell belastning og ulikhet i reaksjoner.
 • Albæk, Ane Ugland (2023). Emosjonell belastning i jobben; hva er det, hvilke helseplager kan det medføre og hvordan forebygge?.

Ekspertområder

Forskningsgrupper

Sist endret: 11.03.2024 12:03