Gå til hovedinnhold

Anna Blekastad Watson

Associate Professor

Vitenskapelige publikasjoner

  • Watson, Anna Blakastad (2020). Perleporten – et post-brechtiansk teater?. Teatervitenskapelige studier. ISSN: 0801-8294. (4). s 25 - 51.
  • Watson, Anna Blekastad (2018). A Good Night Out’: When Political Theatre Aims at Being Popular, Or How Norwegian Political Theatre in the 1970s Utilized Populist Ideals and Popular Culture in Their Performances. Nordic Theatre Studies. ISSN: 0904-6380. 29 (2). s 87 - 119. doi:10.7146/nts.v29i2.104615.
  • Watson, Anna Blekastad (2017). Dokumentarteater, hyperteater og hverdags-eksperter – i norsk politisk teater. Peripeti. ISSN: 1604-0325. 28 (27). s 142 - 155.
  • Watson, Anna Blekastad (2016). Norwegian political theatre in the 1970s : breaking away from the "Ibsen tradition". Nordic Theatre Studies. ISSN: 0904-6380. 28 (1). s 50 - 63.
  • Watson, Anna Blekastad (2015). Breaking Down the Barriers between Art Forms and Theatre Genres in Norwegian Political Theatre of the 1970s.
  • Watson, Anna Blekastad (2015). Recycling the Avant-garde: The Aesthetic Strategies of 1970s Norwegian Political Theatre.

Forskningsgrupper

Sist endret: Aldri.