Gå til hovedinnhold

Anne Brita Thorød

Professor

Professor (dosent) at University of Agder, Faculty of Health and Sport Sciences, Department of Psycho-social Health. Educated in social work, with long pracitice experience from different social services. Co-ordinator of futher education in Psycosocial work with children and youth, connected to masterprogram in Mental health work. 

Research groups:

 • Barns oppvekst og levekår
 • Antrozoologi - animal assisted interventions
 • Community based rehabilitation of substance use disorder

Forskning

Child poverty and level of living

Mental health

Antrozoology - animal assisted interventions

Publications in english:

Thorød, Anne Brita (2017). Network Dilemmas. Supplements when Income Doesn’t Cover Family Expenses. Nordic Social Work Research, 7; 2, p 168-179

Thorød, A.B. (2011). Social Exclusion and Social Capital. Can the Concepts Enrich Each Other, and Are They Relevant for Studies on Children Living in Low Income Families. In Salvini, A. & Andersen, A.J.W.(eds.): Interactions, Health and Community. Pisa: Pisa University Press, Scienze Sociali 8

Harju, A. & Thorød, A.B (2011): Child Poverty in a Scandinavian Welfare Context – from Children’s Point of View. Child Indicators Research, Volume 4, Issue 2 (2011), Page 283

 

Arbeidserfaring

Social work pratice in diverse fields

2003 -2007  NOVA. Norwegian Social Research

2007 - University of Agder

 

Utvalgte publikasjoner

Thorød, Anne Brita (2017). Network Dilemmas. Supplements when Income Doesn’t Cover Family Expenses. Nordic Social Work Research, 7; 2, p 168-179

Thorød, A.B. (2011). Social Exclusion and Social Capital. Can the Concepts Enrich Each Other, and Are They Relevant for Studies on Children Living in Low Income Families. In Salvini, A. & Andersen, A.J.W.(eds.): Interactions, Health and Community. Pisa: Pisa University Press, Scienze Sociali 8

Harju, A. & Thorød, A.B (2011): Child Poverty in a Scandinavian Welfare Context – from Children’s Point of View. Child Indicators Research, Volume 4, Issue 2 (2011), Page 283

Vitenskapelige publikasjoner

 • Thorød, Anne Brita (2021). Barn i lavinntektsfamilier og barnehage.. Fagdidaktikk for SRLE : Barnehagens fagområder kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter. ISBN: 9788202651510. Cappelen Damm Akademisk. Kap. 10. s 160 - 173.
 • Omdal, Heidi; Thorød, Anne Brita (2021). Forord. Ulike profesjoner felles mål : Barn og unge i risiko. ISBN: 9788215032443. Universitetsforlaget. Forord. s 9 - 10.
 • Friesinger, Jan Georg; Birkeland, Bente; Thorød, Anne Brita (2021). Human-Animal Relationships in Supported Housing: Animal Atmospheres for Mental Health Recovery. Frontiers in Psychology. ISSN: 1664-1078. 12doi:10.3389/fpsyg.2021.712133.
 • Omdal, Heidi; Thorød, Anne Brita (2021). Innledning. Ulike profesjoner felles mål : Barn og unge i risiko. ISBN: 9788215032443. Universitetsforlaget. Innledning. s 11 - 18.
 • Omdal, Heidi; Thorød, Anne Brita (2021). Referanser. Ulike profesjoner felles mål : Barn og unge i risiko. ISBN: 9788215032443. Universitetsforlaget. Referanser. s 147 - 162.
 • Omdal, Heidi; Thorød, Anne Brita (2021). Stikkord. Ulike profesjoner felles mål : Barn og unge i risiko. ISBN: 9788215032443. Universitetsforlaget. Stikkord. s 163 - 168.
 • Thorød, Anne Brita (2020). En ikke-planlagt karriere. En oppsummering av og etter-refleksjon over en dosentsøknad. Å satse på dosenter: Et utviklingsarbeid. ISBN: 9788202695767. Cappelen Damm Akademisk. Kap. 9. s 179 - 191.
 • Bachke, Carl Christian; Hermansen, Mads Carsten; Brodtkorb, Kari; Thorød, Anne Brita (2020). Fasilitering av opprykksprosessen: Veiledningsformer og erfaringer (Kapittel 13, s.253-270). Å satse på dosenter: Et utviklingsarbeid. ISBN: 9788202695767. Cappelen Damm Akademisk.
 • Gill, Elise Haugland; Thorød, Anne Brita; Vik, Kari (2019). Marte Meo as a port of entry to parental sensitivity-a three–case study. BMC Psychiatry. ISSN: 1471-244X. 19 (1). s 1 - 11. doi:10.1186/s12888-018-1959-5.
 • Edvardsen, Sissel Elisabeth; Hovland, Hege; Thorød, Anne Brita (2019). «Jeg har aldri spurt om å kunne slutte selv». En kvalitativ studie av en gruppe jenters vei mot frafall i videregående skole. Norsk Epidemiologi. ISSN: 0803-2491. 28 (1/2). s 69 - 77. doi:10.5324/nje.v28i1-2.3053.
 • Høie, Magnhild; Thorød, Anne Brita (2018). "Alle skal med" . ideal eller realitet. Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole.. ISBN: 978-82-15-02944-3. Universitetsforlaget. Kapittel 6. s 103 - 116.
 • Thorød, Anne Brita (2018). Dyr, mennesker og sosial kapital. Antrozoologi. Samspill mellom dyr og menneske. ISBN: 978-82-15-028538. Universitetsforlaget. Kapittel 5. s 69 - 79.
 • Berget, Bente; Krøger, Elsebeth; Thorød, Anne Brita (2018). Innledning. Antrozoologi. Samspill mellom dyr og menneske. ISBN: 978-82-15-028538. Universitetsforlaget. Kapittel 1. s 15 - 20.
 • Thorød, Anne Brita (2017). Network Dilemmas. Supplements when Income Doesn’t Cover Family Expenses. Nordic Social Work Research. ISSN: 2156-857X. 7 (2). s 168 - 179. doi:10.1080/2156857X.2017.1321036.
 • Larsen, Inger Beate; Thorød, Anne Brita; Bøe, Tore Dag; Lindvig, Gunnhild Ruud; Nodeland, Siren (2017). Samarbeidsforskning: En aktivitet fra A til Å - eller fra B til Ø?. Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon. ISBN: 978-82-8314-112-2. Portal forlag. Kapittel nr 9. s 136 - 149.
 • Thorød, Anne Brita (2015). Fritid og sosial kapital. Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. ISBN: 9788215024035. Universitetsforlaget. 5. s 54 - 60.
 • Ulland, Dagfinn; Thorød, Anne Brita; Ulland, Erna; Volden, Odd; Wahlstedt, Anders (2015). Psykisk helse som lokalt og globalt fenomen. Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. ISBN: 9788215024035. Universitetsforlaget. Kapittel 25. s 249 - 255.
 • Volden, Odd; Thorød, Anne Brita; Ulland, Dagfinn; Ulland, Erna (2015). Velkommen til psykisk helse-feltet. Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. ISBN: 9788215024035. Universitetsforlaget. Innledning kapittel 1. s 13 - 20.
 • Thorød, Anne Brita; Nordbø, Anna Helene (2014). «Jeg har funnet nye kilder i meg selv» En studie av virksomme prosesser i kreativ skriving og maling. Fontene forskning. ISSN: 1890-9868. (1). s 31 - 42.
 • Thorød, Anne Brita (2013). Kritisk realisme – en bro til dypere forståelse av sosiale fenomener?. Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. ISBN: 9788202401641. Cappelen Damm Akademisk. 10. s 152 - 165.
 • Thorød, Anne Brita (2012). Er det for dyrt? Om barns deltakelse og valg av organiserte fritidsaktiviteter når familiens økonomi er svak. Fontene forskning. ISSN: 1890-9868. (1). s 19 - 31.
 • Thorød, Anne Brita; Harju, Anne (2011). Child Poverty in a Scandinavian Welfare Context - From Children's Point of View. Child Indicators Research. ISSN: 1874-897X. 4s 283 - 299. doi:10.1007/s12187-010-9092-0.
 • Thorød, Anne Brita (2011). Social exclusion and social capital - can the concepts enrich each other and are they relevant for studies of children living in low-income families?. Interactions, Health and Community. ISBN: 9788884928023. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. Kap. IX. s 129 - 146.
 • Thorød, Anne Brita (2011). Social exclusion and social capital. Can the concepts enrich each other and are they relevant for studies on children living in low-income families?. Interactions, Health and Community. ISBN: 9788884928023. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. Chapter IX. s 129 - 146.
 • Thorød, Anne Brita (2010). Sosial kapital mellom generasjoner og nærmiljø – en kunnskapsoversikt. Sosial kapital og andre kapitaler hos barn og unge i Norge. Flervitenskapelige politikk- og forskningsutfordringer. ISBN: 9788278943601. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Kapittel 2. s 25 - 84.
 • Thorød, Anne Brita (2008). Sosial eksklusjon. Sandbæk, M. (red.) 2008. Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid. Oslo: NOVA, Rapport 7/08. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring - NOVA. faglig_bok_institusjon. s 212 - 236.
 • Thorød, Anne Brita (2006). "Helgerud er en oase!" En evaluering av Fosterhjemstjenesten i Akershus / Helgerud ressurssenter for fosterhjem. Ianke, P og Thorød, A.B. 2006. "Helgerud er en oase!" En evaluering av Fosterhjemstjenesten i Akershus / Helgerud ressurssenter for fosterhjem. Oslo: NOVA-rapport 13/06. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. faglig_bok_institusjon. s 116.
 • Omdal, Heidi; Thorød, Anne Brita (2021). Ulike profesjoner felles mål : Barn og unge i risiko. ISBN: 9788215032443. Universitetsforlaget. s 168.
 • Berget, Bente; Krøger, Elsebeth; Thorød, Anne Brita (2018). Antrozoologi. Samspill mellom dyr og menneske. ISBN: 978-82-15-028538. Universitetsforlaget. s 200.
 • Ulland, Dagfinn; Thorød, Anne Brita; Ulland, Erna (2015). Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. ISBN: 9788215024035. Universitetsforlaget. s 288.
 • Andersen, Ander Johan W.; Larsen, Inger Beate; Thorød, Anne Brita (2013). Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. ISBN: 9788202401641. Cappelen Damm Akademisk. s 196.

Sist endret: 20.11.2019 10:11